PL EN


Journal
2018 | 44 | 2a | 283-296
Article title

Wiek i aktywność fizyczna mężczyzn w czasie wolnym a ich sprawność fizyczna

Content
Title variants
EN
Age and leisure time physical activity of males and their physical condition
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Physical fitness is related to the general condition of the whole human body, not only its locomotor apparatus. Fitness determines the actual ability to perform all motor activities that decide about man's vigor. It results from the beneficial and detrimental influence of ordinary physical activity and is related to health. The authors evaluated diversification of health-related fitness in adult men in relation to their age and physical activity in leisure time. The study involved 841 men aged 20-59. It evaluated selected morphological, muscle, motor, and circulatory-respiratory components of health-related fitness (H-RF). The participants were classified into fo-ur age groups: 20-29, 30-39, 40-49, and 50-59; and into three groups regarding physical activity in leisure time, characterized by: high, medium, and low physical activity. It was observed that higher physical activity in men in leisure time is linked to higher and preferable values of various health-related components of physical fitness. Physical activity in leisure time, similarly to age, is a factor that highly diversifies physical fitness in men. The study results reveal unequivocally that since hypokinesis (occurring from an early age) is a feature typical of the contemporary life, health benefits of physical activity in leisure time, in individual and social aspects, are undeniable.
PL
Sprawność fizyczna wiąże się ze stanem całego organizmu człowieka, a nie tylko z jego aparatem ruchu. Oznacza aktualną możliwość wykonywania wszelkich działań motorycznych, decydujących o zaradności człowieka w życiu. Jest efektem korzystnego i niekorzystnego wpływu zwykłej aktywności fizycznej, wykazując związek z poziomem stanu zdrowia. W pracy dokonano oceny zróżnicowania sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia dorosłych mężczyzn w odniesieniu do wieku i ich aktywności fizycznej w czasie wolnym. Badaniami objęto 841 mężczyzn w wieku 20-59 lat, u których dokonano oceny wybranych komponentów morfologicznych, mięśniowych, motorycznych i krążeniowo-oddechowych spraw¬ności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF). Wyróżniono cztery grupy wiekowe: 20-29, 30-39, 40-49 i 50-59 lat, a w zakresie aktywności fizycznej w czasie wolnym trzy grupy: charakteryzujących się dużą, średnią i małą aktywnością fizyczną. Zaobserwowano, że wyższa aktywność fizyczna mężczyzn w czasie wolnym wiąże się z wyższymi i bardziej pożądanymi wartościami różnych komponentów sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia. Aktywność fizyczna w czasie wolnym okazała się, podobnie jak wiek, czynnikiem silnie różnicującym sprawność fizyczną mężczyzn. Wyniki tych badań wskazują jednoznacznie na korzyści zdrowotne aktywności fizycznej w czasie wolnym zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym, gdyż cechą współczesnego życia jest hipokinezja, występująca już od najwcześniejszych lat życia.
Journal
Year
Volume
44
Issue
2a
Pages
283-296
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, snowak@uthrad.pl
References
 • Arnold A. S., Egger A., Handschin C. (2011), PGC-1α and myokines in the aging muscle – a mini-review, „Gerontology”, t. 57(1), s. 37-43.
 • Blair S. N., Cheng Y., Holder J. S. (2001), Is physical activity or fitness more important in defining health?, „Medicine and Science in Sports and Exercise”, t. 33(6), s. 379-399.
 • Bouchard C., Blair S. N., Haskell W. (2012), Physical activity and health, 2nded, Champaign (IL), Human Kinetics Publishers.
 • Bouchard C., Shephard R. J. (1994), Physical activity, fitness and health: The model and key concepts, [w:] Physical activity, fitness and health: International proceedings and consensus statement, eds. C. Bouchard, R.J.
 • Shephard, T. Stephens, Champaign (IL), Human Kinetics Publishers, s. 11-20.
 • Branca F., Nikogosian H., Lobstein T. (2007), The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
 • Drygas W., Skiba A., Białecki W., Puska P. (2002), Ocena aktywności fizycznej mieszkańców sześciu krajów europejskich. Projekt „Bridging East-West health Gap”, „Medycyna Sportowa”, t. 18(5), s. 169-174.
 • Fung M. D., Canning K. L., Mirdamadi P., Ardern C. I., Kuk J. L. (2015), Lifestyle and weight predictors of a healthy overweight profile over a 20-year follow-up, „Obesity (Silver Spring)”, t. 23(6), s. 1320-1325.
 • Gallagher D., Ruts E., Visser M., Heshka S., Baumgartner R. N., Wang J., Pierson R. N., Pi-Sunyer F. X., Heymsfield S. B. (2000), Weight stability masks sarcopenia in elderly men and women, „American Journal of Physiolog-Endocrinology Metabolism”, t. 279(2), s. 366-375.
 • Giorgianni S. J., Demetrius Jr. J., Porche S. T., Matope W. J. H., Brandon L. L. (2013), Develoing the Discipline and Practice of Comprehensive Men’s Health, „American Journal of Men’s Health”, t. 7(4), s. 342-349.
 • Gołąb S., Sobiecki J., Matusik S. (2005), Uwarunkowania sprawności i wydolności fizycznej mężczyzn z populacji krakowskiej, „Annales UMCS”, sectio D, t. XVI nr 124, s. 66-70.
 • Grundvold I., Skretteberg P. T., Liestřl K., Gjesdal K., Erikssen G., Kjeldsen S. E., Arnesen H., Erikssen J., Bodegard J. (2012), Importance of physical fitness on predictive effect of body mass index and weight gain on incident atrial fibrillation in healthy middle-age men, „American Journal of Cardiology”, t. 110(3), s. 425-432.
 • Hagströmer M., Kwak L., Oja P., Sjöström M. (2015), A 6 year longitudinal study of accelerometer-measured physical activity and sedentary time in Swedish adults, „Journal of Science and Medicine in Sport”, t. 18(5), s. 553-557.
 • Hilgenkamp T. I. M., van Wijck R., Evenhuis H. M. (2012), Low physical fitness level in older adults with ID: Results of the HA-ID study, „Research in Developmental Disabililities”, t. 33(4), s. 1048-1058.
 • Howley E. T., Franks B. D. (2007), Fitness Professional´s Handbook, Human Kinetics Publishers. Japas C., Knutsen S., Dehom S., Dos Santos H., Tonstad S. (2014), Body mass index gain between 20 and 40 years and lifestyle characteristics of men at ages 40-60 years: The Adventist Health Study-2, „Obesity Research & Clinical Practice”, t. 8(6), s. 549-557.
 • Jopkiewicz A., Gawron J., Nowak S. (2015), Physical activity and fitness of adults aged 20–59 years, „Human Movement”, t. 16(3), s. 119-123.
 • Jopkiewicz A., Gawron J. (2013), Health-related fitness in adults aged 20–59 years, „Antropomotoryka”, t. 23(63), s. 13-26.
 • Knapik A., Plinta R., Saulicz E., Gnat R. (2005), Wpływ aktywności ruchowej na poziom i dystrybucję tkanki tłuszczowej oraz wydolność mężczyzn w średnim wieku, „Annales UMCS”, sectio D, t. XVI nr 211, s. 438-442.
 • Knapik A., Saulicz E., Kuszewski M., Plinta R. (2008), The level of healthrelated fitness in the Male population of Upper Silesia, „Zdrowie Publiczne”, t. 118(4), s. 437-441.
 • Leone J. E., Rovito M. J. (2013), „Normative Content” and Health Inequity Enculturation: A Logic Model ofMen’s Health Advocacy, „American Journal of Men’s Health”, t. 7, s. 243-254.
 • Pimentel A. E., Gentile S. L., Tanaka H., Seals D. R., Gates P. E. (2003), Greater rate of decline in maximal aerobic capacity with age in endurance-trained than in sedentary men, „Journal of Applied Physiology”, t. 94(6), s. 2406-2413.
 • Robinson L. E., Stodden D. F., Barnett L. M., Lopes V. P., Logan S. W., Rodrigues L. P., D’Hondt E. (2015), Motor competence and its effect on positive developmental trajectories of health, „Sports Medicine Springer International Publishing”, t. 45(9), s. 1273-1284.
 • Schaller A., Dejonghe L., Haastert B., Froboese I. (2015), Physical activity and health-related quality of life in chronic low back pain patients: a cross-sectional study, „BMC Musculoskeletal Disorders”, 16, 62, https: //doi:10.1186/s12891-015-0527-0.
 • Schneider J. (2013), Age dependency of oxygen uptake and related parameters in exercise testing: an expert opinion on reference values suitable for adults, „Lung”, t. 191(5), s. 449-458.
 • Sörensen L. E., Pekkonen M. M., Männikkö K. H., Louhevaara V. A., Smolander J., Alén M. J. (2008), Associations between work ability, health-related quality of life, physical activity and fitness among middleaged men, „Applied Ergonomics”, t. 39(6), s. 786-791.
 • Stathokostas L., Jacob-Johnson S., Petrella R. J., Paterson D. H. (2003), Longitudinal changes in aerobic power in older men and women, „Journal Applied of Physiology”, t. 97(2), s. 784-789.
 • Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2010), Podstawy gerontologii społecznej, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa.
 • Vanderburgh P. M. (2016), A technique to determine the fastest age-adjusted masters marathon world records, „SpringerPlus”, 5, 1516, https://doi:10.1186/s40064-016-3190-5.
 • Wong S. Y., Chan F. W. K., Lee C. K., Li M., Yeung F., Lum C. C. M., Woo J., Choy D. T. K. (2008), Maximum oxygen uptake and body composition of healthy Hong Kong Chinese adult men and women aged 20-64 years, „Journal of Sports Sciences”, t. 26(3), s. 295-302.
 • Żołądź J. A., Majerczak J., Duda K. (2011), Starzenie się a wydolność fizyczna człowieka, [w:] Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, red. J. Górski, PZWL, Warszawa, s. 157-165.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-9b24721f-d5ad-4e18-b61d-13abf061affe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.