PL EN


2019 | 1 | 211-226
Article title

Kwestie bezpieczeństwa i obrony w programach wyborczych niemieckich partii politycznych w 2019 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Security and Defense Issues in the European Election Programs of the German Political Parties in 2019
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author analyzed the electoral programs of the largest German parties published before the European Parliament election (26 May 2019) in terms of defense and security policy. The parties’ programs were included, which in the last federal election (2017) gained over 5% of votes, thus: CDU / CSU, Alliance 90 / The Greens, SPD, AfD, Die Linke and FDP. In his analysis, the author focused on the approach of German parties to such issues as: Common Security and Defence Policy (including, inter alia, taken in 2017 permanent structured cooperation – PESCO), development of European defense structures, attitude to NATO, cooperation of defense industries, arms exports and relations with Russia. The analysis of the programs has shown that the postulates of the CDU / CSU, SPD, The Greens’ and FDP are in many respects consistent with the most important German strategic documents (White Paper 2016, coalition agreement of 2018). AfD rejects the development of European defense structures, and instead proposes to develop a national army (Bundeswehra) and strengthen Germany’s involvement in NATO. In Die Linke’s program dominates pacifism.
PL
Autor przeanalizował pod kątem obronności i polityki bezpieczeństwa programy wyborcze największych niemieckich partii, opublikowane przed wyborami do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019). Uwzględnione zostały programy partii, które w ostatnich wyborach do Bundestagu (2017 r.) uzyskały ponad 5% głosów, a więc: CDU/CSU, Sojuszu 90/Zielonych, SPD, AfD, Die Linke i FDP. W swojej analizie autor skupił się na podejściu niemieckich partii do takich zagadnień jak: wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE (uwzględniono m.in. podjętą w 2017 r. Stałą Współpracę Strukturalną – PESCO), rozwijanie europejskich struktur obronnych, stosunek do NATO, współpraca przemysłów obronnych, eksport broni i relacje z Rosją. Analiza programów wykazała, że postulaty CDU/CSU, SPD, Zielonych i FDP są w wielu punktach zgodne z najważniejszymi niemieckimi dokumentami strategicznymi (Biała Księga 2016, umowa koalicyjna z 2018 r.). AfD odrzuca rozwijanie europejskich struktur obronnych, a w zamian proponuje rozwijanie komponentu narodowego (Bundeswehra) i wzmocnienie zaangażowania Niemiec w NATO. Z kolei w programie Die Linke dominują tendencje pacyfistyczne.
Contributors
author
  • Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-9c1245ab-d7f4-4c76-a98b-051016b13c4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.