PL EN


2018 | XX/4 |
Article title

Prawilny – od socjolektu do polszczyzny potocznej

Title variants
EN
Prawilny – from sociolect to colloquial Polish
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest funkcjonowanie przymiotnika prawilny w polszczyźnie potocznej. Wyraz ten, będący zapożyczeniem z języka rosyjskiego, występuje w odmianach socjolektalnych języka (np. w żargonie przestępczym, w socjolekcie hiphopowym, w gwarze uczniowskiej). Współcześnie możemy obserwować coraz częstsze użycie tego wyrazu w komunikacji pozasocjolektalnej o zasięgu ogólnopolskim. W artykule pokazany został rozwój znaczeniowy tego przymiotnika. Podstawą analizy są przede wszystkim różne typy tekstów opublikowanych w Internecie.
EN
The article focuses on the use of the adjective prawilny in colloquial Polish. This word, which is a borrowing from the Russian language, appears in the sociolectal varieties of language (e.g. in the criminal jargon, in the hip-hop sociolect, in the language spoken by young learners). Today, we can observe the increasingly frequent use of this word outside sociolects, in general Polish. The article presents the semantic development of this adjective. The corpus for the analysis comes primarily from various types of texts published on the Internet.
Year
Issue
Physical description
Contributors
  • Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-9f25baea-bb8a-4d10-90d7-4242c5422adf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.