PL EN


2018 | XX/4 |
Article title

Język szmoncesowy jako znacznik żydowskiej opowiastki humorystycznej

Authors
Title variants
EN
The language of szmonces as a sub-code of Jewish humorous tales
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przestawiono rozumienie następujących pojęć: ‘szmonces’, ‘humor’, ‘komizm’, ‘opowiastka’. Ponadto, sporządzono rejestr ponad 30 cech językowych, które najwyraźniej odróżniają polszczyznę ogólną od mowy Żydów zamieszkujących Polskę w okresie międzywojennym i zasymilowanych w pierwszym pokoleniu. Jednocześnie przybliżono świat diaspory żydowskiej, opisywanej często za pomocą sygnalizowanego wyżej subkodu (znacznika). Pokazano zatem: a) ludzi – ich wady, zalety, profesje, a także b) przedmioty używane w przestrzeni (zazwyczaj) sztetla oraz zbiór wydarzeń i pojęć kształtujących egzystencję osób wyznania mojżeszowego. Szkic kończy wyliczenie dodatkowych zadań, jakie pełnił język szmoncesowy. Wśród tych ostatnich wymieniono: identyfikowanie, bawienie/rozbawianie (nośnik humoru), edukowanie oraz popularyzowanie.
EN
This article explains the following terms: ‘szmonces’, ‘humour’, ‘comism’, and ‘anecdote’. It proposes a register of over 30 linguistic properties that distinguish the standard version of Polish from the spoken language used by the first generation of assimilated Jews living in Poland during the interwar period. The author discuses the Jewish diaspora, often characterized by the above mentioned sub-code, with a focus on: a) people and their weaknesses, strengths, professions, and (b) everyday objects used in a shtetl as well as a range of events and concepts that influenced the everyday life of people of the Jewish religion. The paper concludes with a list of functions of “szmonces” which go beyond the sub-code, such as: identification, humour, education, and popularization.
Year
Issue
Physical description
Contributors
  • Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-a186421d-5ef9-4856-a42f-f29f428b279b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.