PL EN


2014 | 17 | 211-232
Article title

Polityczne uwarunkowania orzecznictwa karno-administracyjnego Polski Ludowej

Authors
Content
Title variants
EN
Political circumstances of criminal and administrative judicature in the People’s Republic of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Reforma systemu orzecznictwa karno-administracyjnego z grudnia 1951 r. wprowadziła kolegialny model rozstrzygania spraw o wykroczenia z udziałem czynnika społecznego. Kolegia karały wykroczenia porządkowe, lecz były wykorzystywane do represjonowania przeciwników politycznych władzy komunistycznej. Praktyka orzekania kar aresztu i wysokich grzywien zamienianych na areszt zastępczy będzie cechować pracę kolegiów jako instrumentu zwalczania opozycji politycznej do końca istnienia Polski Ludowej.
EN
In December 1951, the reform of the system of criminal and administrative judicature introduced the magistrate model of resolving cases of misconduct involving the social factor. Magistrate courts penalised transgressions of order, yet were also used for the repression of political opponents of Communist authorities. The practice of adjudicating prison sentences and high pecuniary penalties exchanged for detention was characteristic of the operation of the magistrate courts in the capacity of an instrument for combating political opposition until the end of the People’s Republic of Poland.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-a29e95a6-61d8-4a11-8622-d3bcb1c7ba1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.