PL EN


2018 | 1(11) | 151-160
Article title

The consolidated debt of local government units in Poland

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
All local government units in Poland have been analysed regarding their consolidated debt. The consolidated debt was compared with the budget debt which is subject to monitoring and statutory restrictions. The scale of extra-budgetary debt has been revealed as recorded in the balance sheet of a local government unit, a parent entity. In practice, the consolidated balance sheet and debt presented in it are not subject to debates and analyses. Local governments refrain from auditing and publicising of the consolidated balance sheet. The article describes the risks related to unlimited local government debt.
Year
Issue
Pages
151-160
Physical description
Contributors
 • The City of Warsaw Treasurer
References
 • Adamek-Hyska, D. (2011). Kierunki harmonizacji rachunkowości jednostek sektora publicznego (Directions for harmonization of public sector accounting). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 73, 66–84.
 • Adamek-Hyska, D. (2016). Wykorzystanie sprawozdań finansowych w pomiarze dokonań jednostek sektora publicznego (Financial reports in measuring public sector performance). Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6(84), [1], 11–22.
 • Bielak, J. (2017). Wiarygodność sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych (Credibility of public finance reports). Kontrola Państwowa, 1 (September), 7–21.
 • Bucior, G. (2013). Badanie sprawozdania finansowego w sektorze publicznym (Financial report audit in public sector). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 58, 319–325.
 • Dylewski, M. (2014). Zadłużenie JST – problem nowej perspektywy finansowej UE (LGU debt challenge for new EU programming period). Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 198, [1], Finanse – problemy – decyzje, 125–134.
 • Jastrzębska, M. (2017). Dług ukryty jednostek samorządu terytorialnego – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie (Local government hidden debt – causes, consequences, countermeasures). Annales Universitats Mariae Curie – Skłodowska, 4(51), 125–132.
 • Kaczurak-Kozak, M. (2016). Dualizm sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych (Dualism of public sector financial reporting). Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2(80), [1], 75–82.
 • Langer, M. (2014). Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – próba oceny zjawiska (Hidden debt of local governments – attempt to assess the phenomenon). Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2(4), 75–86.
 • Ładysz, I. (2012). Wybrane aspekty zarzadzania bezpieczeństwem finansowym i zadłużeniem miasta Wrocławia (Selected aspects of financial security and debt management in the city of Wrocław). Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 6, 15–29.
 • Ministerstwo Finansów (2018, March 31), Retrieved from: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-finansowe/-/asset_publisher/rf7E/content/bilanseskonsolidowane-jednostek-samorzadu-terytorialnego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fbudzetyjednosteksamorzaduterytorialnego%2Fsprawozdania-finansowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rf7E%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1.
 • Turyna, J., Koeppel-Turyna, M. (2018). Rachunkowość w instytucjach sektora publicznego krajów Unii Europejskiej – próba oceny wybranych rozwiązań i ich zgodności z IPSAS (Accounting in public sector institutions in EU member states – attempt to assess selected solutions and their compliance with IPSAS). Problemy Zarządzania, 16(1(72)), 34–61.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-a3a32144-f686-4c54-8b17-0fcae2cb5de5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.