PL EN


2013 | 1 | 73-78
Article title

Wybrane zagrożenia naturalne w rejonie Radomia – reagowanie i profilaktyka

Authors
Content
Title variants
EN
Selected Natural Disasters in Radom Area – Reaction and Prevention
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia oraz omawia wyniki badań i obserwacji klimatu, wykonywanych co godzinę w ciągu dziesięciu lat (1995–2004) na lotniskowej stacji meteorologicznej w Radomiu oraz niepublikowanych opracowań klimatycznych z Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznego Sił Zbrojnych RP w Warszawie. We wstępie autor określa zjawiska atmosferyczne i przedstawia zagrożenia związane z mgłą, opadami, skrajnymi temperaturami, suszami, burzami oraz silnymi wiatrami. Pokazano częstotliwość występowania tych zjawisk na terenie Radomia. Podano przykłady występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i działań podejmowanych przez służby ratunkowe oraz zespoły zarządzania kryzysowego.
EN
This compilation consists of the results of everyday surveys and observations made every hour over a ten-year period (1995–2004) at the meteorogical station at the Radom airport and unpublished climatic elaborations from the Hydrometeorogical Centre of the Polish Armed Forces in Warsaw. The introduction defines atmospheric phenomena and presents the dangers connected with fog, precipitation, extreme temperatures, drought, storms and thunderstorms, and strong winds. Next, the frequency of occurrence of these phenomena in the Radom area is shown. The last part of this compilation presents examples of occurrence of extreme phenomena and actions taken by security and crisis management.
Keywords
Contributors
author
  • Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-a3dbc683-7276-48f0-8b7c-cdc5102357f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.