PL EN


2018 | 8 | 1 | 78-93
Article title

Muzealia dotyczące gruźlicy w zbiorach Muzeum Dr. Roberta Kocha w Wolsztynie

Authors
Content
Title variants
EN
Items concerning tuberculosis in the collection of Robert Koch Museum in Wolsztyn
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia muzealia dotyczące gruźlicy przechowywane w Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie. Trwający jedenaście lat wolsztyński okres życia był dla Roberta Kocha bardzo ważny ze względu na badania naukowe, które wtedy prowadził. W artykule opisany został dom Roberta Kocha w Wolsztynie, obecnie siedziba Muzeum Roberta Kocha. Scharakteryzowane zostały eksponaty dotyczące prowadzonych przez Kocha badań nad gruźlicą i upowszechniania ich wyników. Ciekawy i obszerny zbiór pamiątek po Kochu został zgromadzony dzięki darczyńcom.
EN
This article focuses on items concerning tuberculosis and kept in Robert Koch Museum in Wolsztyn. Robert Koch spent eleven years in Wolsztyn and carried out important research on anthrax and tuberculosis here. The house where Koch resided, now the seat of the Museum, is described in detail. Items and memorabilia reminding Koch’s early achievements are characterized. Almost all numerous memorabilia were given by donors.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
78-93
Physical description
Document type
original article
Dates
printed
2018-08-18
Contributors
References
 • Archiwum Państwowe w Lesznie, Akta miasta Wolsztyn, sygn. 512.
 • Adamczak M., Wolsztyn w XIX wieku, Wolsztyn 2012
 • Aetiologie der Wundinfectionskrankheiten, Lepzig 1878
 • Bujwid O., Z pracowni prof. Roberta Koch’a. (Z wycieczki naukowej odbytej kosztem Kasy pomocy naukowejimienia Dr. J. Mianowskiego), Warszawa 1886.
 • Die Ätiologie der Milzbrand-Krankheit, begründet auf die Entwicklungsgeschichte des Bacillus Anthracis,Leipzig 1876.
 • Eisenberg F., Robert Koch. Wspomnienie pośmiertne, „Nowiny Lekarskie”, 1910, nr 8, s. 506-509
 • Eulenburg A., W. Kolle, W. Weintraud, Lehrbuch der Klinischen Untersuchungsmethoden, Berlin – Wien1904
 • Fuhrmann R., Robert Koch in der Philatelie, [w:] Robert Koch zum 150. Geburtstag: 1843-1993, Clausthal--Zellerfeld 1993, s. 62-65
 • Genschorek W., Robert Koch, Leipzig 1979
 • Goetz T., Cudowny lek, Kraków 2015
 • Greaber E., Leitfaden der klinischen Diagnostik von Blut, Auswurf, und Harn, Basel 1892
 • Kalendarz Poznański na rok zwyczajny 1874, Poznań 1873
 • Klopstock M., Kowarsky A., Praktikum der klinischen, chemischen, mikroskopischen und bakteriologischenUntersuchungsmethoden, Berlin-Wien 1918
 • Meissner R. K., Przedmowa, [w:] R. Koch, Etiologia zachorowań na wąglik, Poznań – Wolsztyn 1996,s. 5-10
 • Meissner R. K., Wolsztyńskie lata Roberta Kocha za szczególnym uwzględnieniem badań etiologii zachorowań na wąglik, [w:] R. Koch, Etiologia zachorowań na wąglik, Poznań – Wolsztyn 1996, s. XVII-XXX
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1998, t. 2
 • Rusch B., Robert Koch. Vom Landarzt zum Pionier der modernen Medizin, München 2010
 • Verfahren zur Untersuchung, zum Konservieren und Photographieren der Bakterien, 1877
 • Wiśniewski J. M., Bielecki J. E., Robert Koch (1843-1910), „Kosmos”, t. 59, 2010, s. 21-23.
 • Zwolska Z., Robert Koch – bakteriolog, lekarz, humanista. Pamięci uczonego w 170. rocznicę Jego urodzin,„Nauka”, 2013, nr 4, s. 145-176.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-a53186fa-b301-416a-87bc-0c5dc5d744df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.