PL EN


2014 | 1 | 23-33
Article title

Badania sytuacji zdrowotnej bezdomnych mężczyzn z powiatu tarnowskiego

Content
Title variants
EN
Evaluation of health status of homeless men from Tarnow district
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this study was to determine the health status of homeless men from Tarnow district. The study included 70 men, residents of the Reception Center for Homeless Men in Tarnów. We conducted a diagnostic survey with originally designed questionnaire. Longer duration of homelessness is reflected by the enhancement of undesirable attitudes; this leads to changes in life situation, social status, and social position. Our study revealed that homelessness and its consequences have complex and multidirectional character. The most frequent causes of homelessness included alcoholism and divorces (20% each). Nearly one half of the respondents (47%) declared that their health status is neither good nor poor, and 31% of the homeless men characterized their health as poor or very poor. As many as 83% of the respondents believed that homelessness contributed to (partial or complete) deterioration of their health. Arterial hypertension, dermatological conditions, liver cirrhosis, and ophthalmological disorders turned out to be the most prevalent diseases in the study group. As many as 63% of the homeless men did not use any prescription medications systematically, and 37% declared taking them regularly.
PL
Celem badań było poznanie sytuacji zdrowotnej bezdomnych mężczyzn z terenów powiatu tarnowskiego. Grupę badawczą stanowiło 70 mężczyzn przebywających w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie. Do realizacji wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Czas pozostawania w bezdomności wpływa na pogłębienie niepożądanych postaw, które powodują zmianę w sytuacji życiowej, statusie i pozycji społecznej. Przeprowadzone badania wskazały, że bezdomność i jej skutki mają charakter złożony, mogą oddziaływać wielokierunkowo. Do najczęstszych przyczyn bezdomności należały alkoholizm i rozwód (po 20%). Blisko połowa ankietowanych (47%) deklarowała, że ich stan zdrowia był ani dobry, ani zły. Aż 31% badanych określiło swój stan zdrowia jako zły i bardzo zły. Aż 83% ankietowanych uznało, że bezdomność wpłynęła na pogorszenie ich stanu zdrowia (częściowo lub całkowicie). Najczęściej występującymi schorzeniami były: nadciśnienie tętnicze, choroby skóry, marskość wątroby i choroby oczu. Aż 63% badanych nie przyjmowało systematycznie leków, a 37% stwierdziło, że bierze je regularnie.
Keywords
Contributors
author
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-a59b3347-9258-43c8-a19e-a4c2aa4e74d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.