PL EN


Journal
2017 | 43 | 2 | 175-190
Article title

The influence of training on detecting lying In language: a case study of native speakers Of polish using english as a learned language

Authors
Content
Title variants
PL
Wpływ treningu na wykrywanie kłamstwa w języku: Studium przypadku natywnych mówców języka polskiego posługujących się językiem angielskim jako językiem nabytym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The author of the article discusses the importance of detecting dishonesty in various cultures and presents the nature of dishonesty and its problematic assessment. The aims and the hypothesis tested in this study result from the analyses of foreign language learning. In the first part of the article, the author aims to introduce theoretical aspects of detecting lying, its nature, and the research results on the role of the basic factors in the lying process: training, trust, observers, language and culture, and their effectiveness in detecting lying. The study results are presented in the empirical part. The results are analysed in three stages, following the stages of the study being performed and the hypothesis verified. In the final part, the author presents the results showing a correlation between the variables.
PL
W artykule autorka omawia znaczenie wykrywania oszustw w rożnych kulturach i przedstawia charakter oszustwa i jego problematyczną ocenę. Cele i hipoteza testowana w prezentowanym projekcie badawczym są wynikiem analiz związanych z przyswajaniem języka obcego. Pierwsza część artykułu ma na celu wprowadzenie do teoretycznych aspektów wykrywania kłamstwa i jego swoistego charakteru, a także istotnych wyników badań dotyczących roli podstawowych czynników procesu: szkolenia, zaufania, obserwatorów, języka i kultury i ich skuteczności przy wykrywani kłamstw. Wyniki badań zostały przedstawione w części empirycznej. Analizowano je w trzech etapach, zgodnych z etapami realizacji badań i weryfikacji postawionych w nich hipotez. W podsumowaniu zostały przedstawione wnioski ukazujące korelację pomiędzy badanymi zmiennymi.
Journal
Year
Volume
43
Issue
2
Pages
175-190
Physical description
Contributors
author
References
 • Bower B. (2001), Some police see through killer’s lies, Science News, 3.3.2001, Vol. 159, Issue 9: 133.
 • Burgoon J.K., Buller D.B. (1996), Interpersonal Deception Theory. Communication Theory, 6(3), 311-328. doi:10.1111/j.1468-2885.1996.tb00132.x.
 • Burgoon, J. K., Buller D. B. (1994), Interpersonal deception: III. Effects of deceit on perceived communication and nonverbal behavior dynamics, Journal of Nonverbal Behavior, 18, 155-184.
 • DePaulo B. (1994), Spotting lies: Can humans learn to do better?, Current Directions in Psychological Science, 3(3): 83-86.
 • DePaulo B.M., Pfeiffer R.L. (1986), On the job experience and skill at detecting deception, Journal of Applied Social Psychology 16: 2490267.
 • DePaulo B.M., Kirdendol S. E., Tang J., dc O’Brien, T. P. (1988), The motivational impairment effect in the communication of deception: Replications and extensions, Journal of Nonverbal Behavior 12: 177-202.
 • DePaulo B.M., Lanier K., Davis T. (1983). Detecting the deceit of the motivated liar, Journal of Personality and Social Psychology 45(5): 1096- 1103.
 • deTurck M. A. (1991), Training observers to detect spontaneous deception: Effects of gender, Communication Reports, 4(2): 81-90.
 • Ekman, P. (1992), Facial expressions of emotion: New findings, new questions, Psychological Science, 3(1), 34-38.
 • Ekman P., Friesen W. (1975), Unmasking the face. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New York.
 • Ekman P., (1973), Darwin and Facial Expression: A Century of Research in Review, Academic Press, New York.
 • Ekman P., O’Sullivan M., Friesen W. V., Scherer K. (1991). Face, voice, and body in detecting deceit, Journal of Nonverbal Behavior, 15: 125- 135.
 • Hall J. A. (1984), Nonverbal sex differences: Communication accuracy and expressive style, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 • Matsumoto D. (1990), Cultural similarities and differences in display rules, Motivation and Emotion, 14, 195-214.
 • Vrij A. (2000), Detecting Lies and Deceit: The psychology of lying and the implications for professional practice, John Wiley & Sons, Chichester
 • Vrij A. (2008) Detecting Lies and Deceit: Pitfalls and Opportunities, John Wiley, Sons Ltd., Chichester.
 • Vrij A., Edward K., Roberts K. P., Bull R. (2000), Detecting deceit via analysis of verbal and nonverbal behavior, Journal of Nonverbal Behavior, 24(4), 239-263.
 • Zuckerman M., Driver R. E. (1985), Telling lies: Verbal and nonverbal correlates of deception, [in:] Multichannel integrations of nonverbal behavior, eds. A. W. Siegman, S. Feldstein, Erlbaum, Hillsdale, New York.
 • Zuckerman M., DePaulo B., Rosenthal, R. (1981), Verbal and Nonverbal communication of deception, [in:] Advances in experimental social psychology, ed. L. Berkowitz, (Vol. 14: 1-59), Academic Press, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-a670c342-c948-4049-a396-5c7ec4247ba4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.