PL EN


2014 | 1(14) | 71-88
Article title

The possible effects of the appearance of the grievance fee in the Hungarian labour law

Content
Title variants
PL
Możliwe skutki pojawienia się opłat związanych z wniesieniem skargi w węgierskim prawie pracy
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Opracowanie omawia jedną z nowych instytucji prawnych w węgierskim prawie cywilnym i prawie pracy, zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe. Funkcją tej instytucji prawnej jest ochrona podmiotów prawnych i zadośćuczynienie za poniesione szkody niematerialne. Pojęcie szkody niemajątkowej zostało omówione zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Autorzy przedstawili swoje wnioski dotyczące funkcji zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe w prawie pracy, uwzględniając szczególne zasady praw osobistych pracowników.
Contributors
author
  • University of Debrecen
  • University of Debrecen
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-a6c1ea7e-902c-4c0e-af8e-c63a7044c3a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.