PL EN


2009 | 12 | 199-217
Article title

Zasada samodzielności i samorządności w działalności towarzystw kredytowych miejskich w Królestwie Polskim na przykładzie Towarzystwa Kredytowego Miasta Lublina

Content
Title variants
DE
Das Prinzip der Selbstständigkeit und Selbstverwaltung in der Tätigkeit der Städtischen Kreditgenossenschaften im Königreich Polen auf dem Beispiel der Kreditgenossenschaft der Stadt Lublin
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
1. Okoliczności i cel powstania towarzystw kredytowych miejskich. Przejawy zasady samodzielności i samorządności w ich działalności - uwagi ogólne. 2. Zatwierdzanie statutów Towarzystw. 3. Tryb zmiany statutu. Przepisy wewnętrzne. 4. Organizacja władz, ich powołanie i kompetencje. 5. Samofinansowanie własnej działalności. 6. Obowiązywanie języka polskiego w czynnościach towarzystw. 7. Własna egzekucja. 8. Podsumowanie.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-ab7a74bb-79c5-4576-8380-2bb49422afd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.