PL EN


Journal
2016 | 42 | 2 | 153-165
Article title

PRZEKROCZYĆ GRANICĘ: MONSTRUM FRANKENSTEINA Z POWIEŚCI MARY WOLLSTONECRAFT SHELLEY

Authors
Content
Title variants
EN
TO CROSS THE BORDER: FRANKENSTEIN MONSTER FROM THE NOVEL BY MARY WOLLSTONECRAFT SHELLEY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The novel titled "Frankenstein" (published in 1818) written by Mary Wollstonecraft Shelley is one of the earliest and the most important piece of writing where the problem of the human - nonhuman appears. It is the problem of the being whose existence raises doubts of ethical and ontological origin. The reason for this is that this kind of creature is the source of existence of many different entities - not only of the human kind. While reading the novel by Shelley the questions about the limits of knowledge, life and death are posed, however, the most important thing here is that it calls for the definition of what it means to be human, for the definition of the word "humanity".
PL
Powieść Frankenstein (1818) Mary Wollstonecraft Shelley jest jednym z najwcześniejszych i najważniejszych utworów, w których pojawia się problem człowieka nie-człowieka: bytu, którego istnienie budzi wątpliwości natury etycznej i ontologicznej. Nosi on bowiem w sobie istnienia wielu stworzeń – nie tylko ludzi. Lektura powieści Shelley każe stawiać m.in. pytania o granice nauki, życia i śmierci – a przede wszystkim o istotę człowieka, o definicję człowieczeństwa.
Journal
Year
Volume
42
Issue
2
Pages
153-165
Physical description
Contributors
author
References
 • Aldini G. (1804), Theoretisch-praktischer Versuch uber den Galvanismus. Mit einer Reihe von Experimenten welche in Gegenwart der Commissarien des National-Instituts und in verschiedenen anatomischen Salen in London angestellt wurden, oprac. F. H. Martens, J. C. Hinrichs, Leipzig.
 • Barbour R. (2013), Sir Thomas Browne. A Life, Oxford University Press, Oxford.
 • Browne T. (1981), Sir Thomas Browne’s Pseudodoxia Epidemica, ed. R. Robbins, Clarendon Press, Oxford University Press, Oxford-New York.
 • Corrosion-doctors. (2016), [w:]: http://www.corrosiondoctors.org/History/early- nineteen.htm, [data dostępu: 2.09.2016].
 • Dougherty C. (2006), Prometheus, Routledge, London-New York.
 • Durgin W. A. (2012), Electricity, its History and Development, A. C. McClurg, Chicago 2012.
 • Elliotson J. (1855), On the Ignorance of the Discoveries of Gall Evinced by Recent Physiological Writers, [w:] Buchanan’s Journal of Man, t. 5, s. 120-124. Pozycja dostępna na: https://books.google.pl/.
 • Fortson B. W. (2010), Indo-European Language and Culture. An Introduction, Wiley-Blackwell, Chichester (UK) and Malden (MA).
 • Gemra A. (2005), Czytanie Frankensteina, [w:] Pejzaże kultury. Prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę Jego urodzin, Wrocław.
 • Kerényi K. (2000), Misteria Kabirow; Prometeusz, przeł. I. Kania, Warszawa.
 • Kunicki W. (2002), Historia o doktorze Faustusie, Wrocław.
 • McLaren A. (1984), Reproductive Rituals. The Perception of Fertility in England from the Sixteenth Century to the Nineteenth Century, Methuen, London-New York.
 • Mercer A. (2014), Infections, Chronic Disease, and the Epidemiological Transition. A New Perspective, University of Rochester Press, Rochester (NY).
 • Newman W. R. (2005), Promethean Ambitions. Alchemy and the Quest to Perfect Nature, University of Chicago Press, Chicago-London.
 • Olsen K. (1999), Daily Life in 18th Century England, Greenwood Publishing Group, Westport (Conn.).
 • Riddle J. M. (1997), Eve’s Herbs. A History of Contraception and Abortion in the West, Harvard University Press, Cambridge (Mass.).
 • Ruelle Ch. C. (1836), Histoire de l’ electricite, J. Renouard, Paris.
 • Shelley P. B. (1818), Preface, [w:] Frankenstein, Lackington, Hughes, Harding, Mavor & Jones, London 1818, https://archive.org/stream/Frankenstein1818Edition/franka5#page/n39/mode/2up [data dostępu: 6.09.2016].
 • Smorąg Z. et al. (2011), Transgeniczne świnie jako dawcy tkanek i narządów do transplantacji u ludzi, „Przegląd
 • Hodowlany”, nr 11, źródło: http://ptz.icm.edu.pl/wp-content/uploads/2011/12/PH_11_2011_Smorag.pdf [data dostępu: 10.09.2016].
 • Shelley M. Woolstonecraft (1831), Introduction, [w:] Frankenstein; or, the Modern Prometheus, Henry Colburn & Richard Bentley, London 1831, https://www.rc.umd.edu/editions/frankenstein/1831v1/intro [data dostępu: 6.09.2016].
 • Shelley M. Wollstonecraft (1989), Frankenstein, przeł. H. Goldmann, Poznań.
 • Tarlow A. (red.) (2015), The Archaeology of Death in Post-medieval Europe, Walter de Gruyter GmbH & Co KG, Warsaw, książka dostępna na www.books.google.pl.
 • Thorwald J. (2008), Stulecie chirurgów. Według zapisków mojego dziadka, chirurga S. St. Hartmana, przeł. K. Bunsch, Krakow.
 • Topolski J. (1994), Polska w czasach nowożytnych. Od środkowoeuropejskiej potęgi do utraty niepodległości (1501-1795), Poznań.
 • Turner D. M. (2012), Disability in Eighteenth-Century England. Imagining Physical Impairment, Routledge, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-ac143c91-fe86-43b9-8f21-24eee6560360
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.