PL EN


2012 | 4 | 7-21
Article title

Tryb postępowania w sprawach o przestępstwa z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Content
Title variants
EN
Procedures in Case of Crimes Against the Act on Mass Event Safety
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
All the undertaken efforts to achieve a high level of security during the Euro 2012 championships aimed at eliminating hooligan offenses at mass events. This type of crime does not only concern the law enforcement agencies but also the public opinion. The problem has been widely discussed in many publications in professional magazines and daily newspapers. Therefore, the authors try to analyze the penal procedures in the event of crimes committed on mass events and try to answer the question whether the solutions proposed by the legislature meet the requirements of practice.
PL
Przedsięwzięcia podejmowane w związku z Euro 2012 miały na celu osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz wyeliminowanie zjawiska przestępczości i chuligaństwa na imprezach masowych. Przestępczość tego typu niepokoi nie tylko organy ścigania karnego, lecz także opinię publiczną. Znajduje to wyraz w wielu publikacjach zamieszczanych zarówno na łamach prasy fachowej, jak i codziennej. Dlatego też zamierzeniem autorek jest przeanalizowanie procedury postępowania w przypadku zaistnienia przestępstwa na imprezie masowej, a tym samym odpowiedź na pytanie czy proponowane rozwiązania przez ustawodawcę odpowiadają wymaganiom praktyki.
Keywords
Contributors
  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-ac2e1e8c-6f44-47f5-ae93-489b58bef68e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.