PL EN


2014 | 16 - Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Problemy globalne, sektorowe, regionalne, lokalne | 159-183
Article title

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Afryki Północnej po Arabskiej Wiośnie - Wsparcie ze strony wielostronnych banków rozwoju

Authors
Content
Title variants
EN
Economic security of the Northern African states after the Arab Spring: Support from the multilateral development banks
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Arab Spring in North Africa had its origins in difficult socio-economic situation of states of the region. It constituted a threat to regional and international security. Calming the situation and solve the problems underlying the events of 2011, required external economic aid. The responses of the international community were, inter alia, the Deauville Partnership (the idea of the G8), Coordination Platform of international financial institutions (IFI) and the extension of the area of EBRD operations to SEMED region states. Also traditionally present in North Africa multilateral development banks such as the African Development Bank (AfDB) and Islamic Development Bank (IsDB), responded to the Arab Spring by increasing financial support for the Northern Africa member states (IsDB), or at least modifying the strategy of the Bank (AfDB).
Contributors
author
 • Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • AfDB Human Capital Development Strategy. Consultation Calendar 2011–2012, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Human%20Capital%20Development%20Strategy%20Consultation%20Calendar.pdf.
 • AfDB’s Human Capital Development Strategy (2012–2016). One Billion Opportunities: Building Human Capital for Inclusive Growth in Africa, October 31, 2011, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/FINAL%20human%20capital%20development%20strategy%20%282012-2016%29.pdf.
 • African Development Bank Group, The Bank Group’s Participation in the Middle East and North Africa Transition Fund, November 2012, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/The%20Bank%20Group%E2%80%99s%20Participation%20in%20the%20Middle%20East% 20and%20North%20Africa%20Transition%20 Fund.pdf.
 • African Development Bank, African Development Fund, Annual Report 2011, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB%20Group%20Annual%20Report%202011.pdf.
 • African Development Bank, African Development Fund, Annual Report 2012, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Annual%20Report%202012.pdf.
 • African Development Bank, Compendium of Statistics on Bank Group Operations 2013, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Compendium%20of%20Statistics%20on%20Bank%20Group%20Operations%202013.pdf.
 • After the Spring. Economic Transition in the Arab Word, New York 2012.
 • An interview with Alan Rousso, Managing Director, „EBRD-CSO Newsletter” March 2013, http://www.ebrd.com/downloads/cso/newsletter/0313.pdf.
 • Annual Evaluation Overview Report 2010, October 2011, http://www.ebrd.com/ downloads/about/evaluation/AEOR_2010.pdf.
 • Camp David Declaration, Camp David, Maryland, United States, May 18–19,2012, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/05/19/camp-david-declaration.
 • Deauville Partnership – International Financial Institutions (IFIs) statement, http://www.imf.org/external/np/dm/2011/pdf/091011.pdf.
 • Deauville Partnership: IFI Coordination Platform, http://www.imf.org/external/np/dm/2011/pdf/ 091011b.pdf.
 • Declaration of the G8 on the Arab Springs, Deauville, May 26–27, 2011, http://www.g8.utoronto.ca/summit/2011deauville/2011-arabsprings-en.html.
 • Dumała H., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju: pięć lat działalności, „Stosunki Międzynarodowe” 1998, t. 19.
 • Dzisiów-Szuszczykiewicz A., „Arabska wiosna” – przyczyny, przebieg i prognozy, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 18.
 • EBRD’s activities in the southern and eastern Mediterranean region, December 2012, http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/semed.pdf.
 • European Bank for Reconstruction and Development, Annual Report 2011, http://www.ebrd.com/downloads/research/annual/ar11e.pdf.
 • European Bank for Reconstruction and Development, Annual Report 2012, http://www.ebrd.com/downloads/research/annual/ar12e.pdf.
 • Finanse dla rozwoju Afryki Płn. i Bliskiego Wschodu: Czy Arabska Wiosna coś zmieniła?, http://globalnepoludnie.pl/Finanse-dla-rozwoju-Afryki-Pln-i.
 • IDB Support for Egypt’s Economic Development Unprecedented – Egyptian Prime Minister, http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?Navigation-Target=navurl://71cd39288bf9ac31b2b312401ca8eea7
 • Islamic Development Bank, Annual Report 1432H (2011), http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IDB/CM/Publications/Annual_Reports/37th/AnnualReport37.pdf.
 • Islamic Development Bank, Annual Report 1433H (2012), http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IDB/CM/Publications/Annual_Reports/38th/AnnualReport38.pdf.
 • Islamic Development Bank Group, Role of IsDB Group in Supporting Employment Growth in Member Countries: Past Practices and Future Approaches, May 2012, http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDB-Developments/Internet/English/IDB/CM/Publications/Occasional%20Papers/EmploymentCirculation_at_UN_Forum_17May12.pdf.
 • Jobs, Justice and the Arab Spring: Inclusive Growth in North Africa, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Jobs%20and%20Justice%20-%20EN.PDF.
 • Komisja Handlu Międzynarodowego, Parlament Europejski, Dokument Roboczy w sprawie handlu na rzecz przemian: strategia handlowa i inwestycyjna UE dla krajów południowego regionu Morza Śródziemnego w następstwie Arabskiej Wiosny Ludów, PE478.391v01-00, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-478.391%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FPL.
 • Kukliński M., EBOiR: nowy prezes, nowa jakość, http://m.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/finanse-publiczne/eboir-nowy-prezes-nowa-jakosc/.
 • Libya: technical assistance for small & medium enterprises development, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Libya%20-%20Approved%20-%20Technical%20assistance%20for%20small%20and%20medium%20enterprise%20development.pdf.
 • Lizak W., Przemiany na Bliskim Wschodzie – ciągłość czy zmiana?, „Rocznik Strategiczny” 2011/2012.
 • Mirow T., Where next for the Arab Spring? Learning from EBRD engagement in Eastern Europe, http://www.ebrd.com/pages/news/speeches/miro w_120315.shtml.
 • Opening statement by the President of the European Bank for Reconstruction and Development, EBRD Annual Meeting 2012, London, 18 May, http://www.ebrd.com/pages/news/events/am_london/speeches/prese.pdf.
 • Parzymies S., Arabska wiosna – dwa lata później, „Sprawy Międzynarodowe” 2013, t. 1.
 • Political Aspects of the Mandate of the European Bank for Reconstruction and Development, http://www.ebrd.com/downloads/research/guides/aspects.pdf.
 • Procedures to Implement the Political Aspects of the Mandate, May 1991.
 • Rusinek A., Implikacje Arabskiej Wiosny dla bezpieczeństwa w Afryce Północnej i w regionie Sahelu, w: J. Zdanowski (red.), Arabska Wiosna rok później, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” nr 1 (IX), Kraków 2012.
 • Sawicka Z., Polityczna siła mediów społecznościowych. Rola nowych mediów w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego na Bliskim Wschodzie, w: K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak (red.), Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po 2010 roku, Łódź 2012.
 • The African Development Bank Group in North Africa 2012. A Year of Transitions, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Rapport%20Anglais%202012.pdf.
 • The African Development Bank Group in North Africa 2013. Resilient Growth and Integration, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/The%20AfDB%20Group%20in%20North%20Africa%202013.pdf.
 • The EBRD’s activities in the southern and eastern Mediterranean region, http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/semed.pdf.
 • The Great Middle East Beanfeast – How ‘Development’ Banks are Using Public-Private Partnerships to Carve Up the Arab Spring Countries, January 2013,http://www.counterbalance-eib.org/wp-content/uploads/2013/03/MEbeanFeastWeb.pdf.
 • The Transition to Transition Initiative, http://www.ebrd.com/pages/news/features/t2t.shtml.
 • Tripoli Declaration 3rd Africa EU Summit (Tripoli, 29/30 November 2010), http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/doctripoli_declaration_en.pdf.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r., Dz. U. 2012, poz. 755.
 • Williams A., EBRD Shareholders elect UK’s Sir Suma Chakrabarti as next President, http://www.ebrd.com/pages/news/press/2012/120518g.shtml.
 • Zdanowski J., Bliski Wschód 2011: bunt czy rewolucja?, Kraków 2011.
 • Żyromski M., Arabska Wiosna 2011 a europejska Jesień Ludów 1989 – próba spojrzenia porównawczego, w: A. Żukowski (red.), „Stare” i „nowe” mocarstwa w Afryce – stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne, „Forum Politologiczne” t. 13, Olsztyn 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-aca88f45-b9cf-47aa-ab0d-d0695e6e7268
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.