PL EN


2018 | 2 | 67-77
Article title

Współczesne technologie radiokomunikacyjne w ratownictwie

Content
Title variants
EN
Modern Radio Communication Technologies in Emergency
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest omówienie zagadnień organizacyjnych i rozwiązań technicznych w systemach łączności radiowej wykorzystywanej w działaniach służb ratowniczych, takich jak straż pożarna czy służby ratownictwa górskiego. Autor wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z technologią radiową, wskazuje podstawy prawne funkcjonowania systemów i środków łączności krytycznej. Prezentuje przykłady specyficznych technologii pomocnych w zapewnieniu niezawodnej łączności krytycznej, zwłaszcza w trudnych warunkach terenowych, jak np. w jaskiniach i podziemnych obiektach. Autor wskazuje współczesne trendy rozwoju technologicznego uwzględniającego migracje rozwiązań analogowych w cyfrowe.
EN
The article presents organizational issues and technical solutions concerning radio communication systems used in the rescue activities of emergency services such as fire brigade or mountain rescue service. At the beginning of the article, the author explains basic concepts related to the radio technology and describes the legal fundaments for the functioning of critical communication systems. Examples of specific technologies helpful in providing reliable critical communication are presented, hilighting here difficult territory and challenging conditions, such as caves and underground facilities. The author presents current trends in technological development, including migrations of analogue radiocommunication solutions into digital ones.
Contributors
  • Grupa Beskidzka GOPR
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-ae686264-1f0e-47f8-b6d2-c5e7b33cda1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.