PL EN


2018 | 1 | 147-159
Article title

Zielona dyplomacja jako zewnętrzny wymiar polityki ekologicznej Kazachstanu

Content
Title variants
EN
Green diplomacy – the external dimension of the ecological policy of Kazakhstan
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia „zielona dyplomacja”. Omówione zostały problemy ekologiczne Kazachstanu, ich transgraniczny charakter oraz wewnętrzny i zewnętrzny wymiar realizowanej polityki ekologicznej. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia zielonej dyplomacji z polityce zagranicznej Kazachstanu. W artykule przyjęto dwie hipotezy. Po pierwsze, dla Kazachstanu zielona dyplomacja ma instrumentalne znaczenie i jest wykorzystywana jako narzędzie budowy pozytywnego wizerunku państwa na arenie międzynarodowej. Po drugie, zielona dyplomacja wpływa również stymulująco na bezpieczeństwo ekologiczne Kazachstanu.
EN
In this article, the author attempts to define the term green diplomacy. In the research paper several issues are being discussed, mainly ecological problems in Kazakhstan, their transboundary nature as well as the internal and external dimensions of realising the ecological policy. The main goal of this article is presenting the importance of green diplomacy in foreign policy of Kazakhstan. In the article two hypotheses are being adopted. Firstly, green diplomacy is used by Kazakh authorities instrumentally in order to build the country’s positive image on the international scene. Secondly, green diplomacy is also an important factor in the process of strengthening ecological security of Kazakhstan.
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-ae6f7f2e-98cd-4ff3-9a03-a7dae4c67944
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.