PL EN


2018 | 66 | 203-214
Article title

Polemika do artykułu pt. Patriotyzm

Title variants
EN
The Polemic with the Article about Patriotism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem tej rozprawy jest próba dyskusji z autorem tekstu Patriotyzm na temat patriotyzmu i wychowania patriotycznego. W tekście tym dokonane zostaje uzupełnienie niektórych tez stawianych w Patriotyzmie, a także polemika na temat nacjonalizmu i patriotyzmu oraz ich elementów.
EN
The aim of this work is to try to discuss with the author of the text Patriotism on patriotism and patriotic education. This text supplements some of the theses set out in Patriotism as well as a polemic on the subject of nationalism and patriotism and their elements.
Year
Issue
66
Pages
203-214
Physical description
Contributors
References
  • Schrade U., Międzywojenna polska myśl narodowa, Kraków, 2004.
  • Bocheński J.M., Szkice etyczne, Londyn 1953.
  • Bocheński J.M., Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Paryż 1987, http://100-zabobonow.blogspot.com (dostęp: 02.06.2018).
  • Cieślakowski Ł., Patriotyzm według Józefa Marii Bocheńskiego, „Zbliżenia Cywi-lizacyjne” 2016, nr XII(3).
  • Tołstoj L., Patriotyzm i rząd, „Jasna polana” 2011, nr 4.
  • Goldman E., Patriotyzm, zagrożenie dla wolności, http://cia.media.pl emma_goldman_patriotyzm_zagrozenie_dla_wolnosci (dostęp: 02.06.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-af3796a8-2505-4508-802e-a5f526726f5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.