PL EN


Journal
2018 | 22 | 3(52) | 59-79
Article title

Duch Święty w pismach św. Faustyny

Authors
Content
Title variants
EN
The Holy Spirit in Saint Faustina’s Writings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Siostra Faustyna Helena Kowalska (1905–1938) należy do jednych z największych mistyczek dwudziestego wieku. Jej teksty zanotowane w Dzienniczku i Listach to świadectwo życia wewnętrznego i przeżyć mistycznych na najwyższym poziomie. Sekretarka Bożego miłosierdzia raz jeszcze odkryła bogactwo tajemnicy wcielenia Syna Bożego, ukazując w niej rolę nie tylko Maryi, ale także Ducha Świętego, dzięki któremu poczęła Jezusa Zbawiciela. Święta Faustyna mocno wierzyła w obecność Ducha Świętego i doświadczała z Nim spotkań. Ona dostrzegała niezwykłe działanie Trzeciej Osoby Bożej, szczególnie w trzech sakramentach: bierzmowania, Eucharystii i pokuty. Święta przeżywała miłość Bożą i doświadczała jej dzięki mocy Ducha Świętego. Czymś zatem naturalnym była jej modlitwa skierowana do Parakleta, który był dla niej rzeczywistością realną, żywą, której doświadczała w całym swoim życiu.
EN
Saint Faustina Helena Kowalska (1905–1938) is one of the greatest mystics of the twentieth century. Her texts recorded in the Diary and Letters are a testimony of mystical experiences and an interior life of the highest level. The Secretary of Divine Mercy discovered anew the richness of the mystery of the Incarnation of the Son of God as it is manifested not only in the role of Mary, but also the Holy Spirit, through whom she conceived Jesus the Savior. Saint Faustina strongly believed in the interior presence of the Holy Spirit and experienced encounters with him. She noticed the extraordinary action of the Third Person of God, especially in three Sacraments: Confirmation, Eucharist and Reconciliation. The Saint lived out and experienced the love of God thanks to the power of the Holy Spirit. Thus, her prayer addressed to the Paraclete – who was for her a real and vivid reality that she experienced in every aspect of her life – was something natural.
Keywords
Journal
Year
Volume
22
Issue
Pages
59-79
Physical description
Contributors
 • Międzyzakonne Formacyjne Studium Teologiczne w Krakowie
References
 • Bławat A., Kontemplacja Miłosierdzia Bożego w misterium wieczernika (Duch Święty a miłosierdzie Boże), „Biuletyn Miłosierdzia Bożego” 1980 nr 7, s. 40–57.
 • Dąbek T. M., Sakramenty i charyzmaty – dary Miłosierdzia Ducha Świętego dla Kościoła, „Orędzie Miłosierdzia” VII-IX (1998) nr 27, s. 6–7.
 • Dąbek T. M., Miłosierdzie Ducha Świętego w życiu chrześcijanina, „Orędzie Miłosierdzia” X-XII (1998) nr 28, s. 8–9.
 • Kowalska F., Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Święta s. M. Faustyna Kowalska ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, Kraków 2011.
 • Listy świętej Siostry Faustyny, oprac. B. Piekut, Kraków 2005.
 • Nawrocki K., Weźmijcie Ducha Świętego i nieście miłosierdzie Boże, „Materiały Homiletyczne” 1989 nr 178, s. 153–156.
 • Pochwat J., Wróg Miłosierdzia. Spotkania i walka św. Siostry Faustyny z szatanem, Kraków 2014.
 • Pochwat J., Stanzione M., Święta Siostra Faustyna i Aniołowie, Kraków 2015.
 • Pochwat J., Credo św. Faustyny, Kraków 2015.
 • Pochwat J., Msza Święta św. Faustyny, Kraków 2015.
 • Pochwat J., Kościół św. Faustyny, Kraków 2016.
 • Pochwat J., Maryja i święci w pismach św. Faustyny, Kraków 2017.
 • Pochwat J., Spowiedź i kierownictwo duchowe w pismach św. Faustyny, Kraków 2018.
 • Snarski Z., Miłosierdzie Boże w dziełach Ducha Świętego, w: Kazania o Miłosierdziu Bożym, red. H. Ciereszko, T. Powichrowski, Białystok 2008, s. 55–57.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-afbc0ac3-574a-48e3-bd23-d8c9fff8001c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.