PL EN


2010 | 1-2 | 91-99
Article title

Творческий подход к построению целостной системы обеспечения безопасности организации

Content
Title variants
PL
Twórcze podejście do budowy całościowego systemu bezpieczeństwa organizacji
EN
A creative approach towards building a comprehensive security system in an organisation
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The article stress out the necessity of building a new, creative security paradigm and presents its main features. It provides an overview of the main rules of the creative approach towards security management and the details of its implementation in all kinds of organisations. The main elements and functions of the „psychological safety” have also been analysed. The authors also justify the need of preparing creative speciallists of security and suggest rules of shaping a new system of training.
PL
W artykule uzasadnia się niezbędność budowy nowego twórczego paradygmatu bezpieczeństwa oraz podane zostały główne jego cechy. Rozpatrzono najważniejsze zasady twórczego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem i szczegóły ich realizacji w organizacjach wszelkich typów. Przeanalizowano główne składniki i funkcje „bezpieczeństwa psychologicznego”. Autorzy uzasadniają również potrzebę przygotowania twórczych specjalistów do spraw bezpieczeństwa oraz proponują zasady formowania nowego systemu ich kształcenia.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-b04d4ab4-0145-4613-9429-6498270200d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.