PL EN


2020 | 3 | 75-88
Article title

Bezpieczeństwo uprawiania narciarstwa zjazdowego a symulatory jazdy na nartach

Authors
Content
Title variants
EN
Safety of downhill skiing and skiing simulators
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było omówienie wybranych zagadnień związanych z bezpieczeństwem uprawiania narciarstwa oraz możliwość wykorzystania symulatorów narciarskich do lepszego przygotowania kondycyjnego narciarzy, i tym samym zmniejszenia liczby wypadków. Omówiono wybrane zagadnienia epidemiologii urazów narciarskich, bezpośrednie przyczyny wypadków i upadków narciarskich. Zbadano rozwój wiedzy w Polsce na temat używania urządzeń do ćwiczeń narciarskich bez śniegu oraz wynalazków w tym zakresie. Opisano współczesne rodzaje symulatorów narciarskich oraz omówiono wynik badań na temat stopnia odwzorowania realnej jazdy na nartach. Dokonano także oceny możliwości wykorzystania symulatorów narciarskich do profilaktyki wypadków.
EN
The goal of the paper is to discuss selected issues related to the safety of skiing, and the possibility of using ski simulators to better prepare skiers, and thus reduce the number of accidents. The paper looks at selected issues of ski injury epidemiology, as well as direct causes of ski accidents and falls. The growth of awareness and knowledge across Poland on the use of equipment for ski exercises without snow, as well as the development of inventions in this area has also been taken into consideration. The paper analyses modern types of ski simulators, scrutinising the research findings with regard to the degree of mapping of real skiing, and pointing to the possibility of using ski simulators for accident prevention.
Contributors
author
  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-b3e792cb-7d1c-4997-85cb-649af86e0faf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.