PL EN


2017 | 1(10) | 23-34
Article title

Efektywność transferów wyrównawczych pomiędzy sektorem rządowym a samorządowym w Polsce

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main objective of the equalization transfers is to allow local government units with different fiscal capacity to provide public services of a similar standard. The purpose of the article is to answer the question whether the Polish equalization system meets the basic efficiency criteria. Special attention is given to the external determinants shaping the revenue system of local government units in Poland. Next, the most important shortcomings and inefficiencies of the current system have been identified. The article also presents the concept of an approach how to assess the effectiveness of intergovernmental transfers, and additionally proposed some solutions to improve the system.
Year
Issue
Pages
23-34
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
References
 • ACIR, Measures of State and Local Fiscal Capacity and Tax Effort, Report M-16, Washington, DC 1962.
 • ACIR, Tax Capacity of the Fifty States: Methodology and Estimates, Report M-134, Washington, DC 1982.
 • Barro, S., Macroeconomic versus RTS Measures of Fiscal Capacity: Theoretical Foundations and Implications for Canada, Working Paper 2002, nr 7, Institute of Intergovernmental Relations, Queen’s University, Kingston 2002.
 • Blöchliger, H., Charbit, C., Fiscal Equalisation, „OECD Economic Studies” 2008, nr 44.
 • Boadway, R., Intergovernmental redistributive transfers: efficiency and equity w: Handbook of fiscal federalism, red. E. Ahmad, G. Brosio, Edward Elgar, Chelternham 2008.
 • Boex, J., Martinez-Vazquez, J., Designing Intergovernmental Equalization Transfers with Imperfect Data: Concepts, Practices, Lessons, w: Fiscal Equalization. Challenges in the Design of Intergovernmental Transfers, red. J. Martinez-Vazquez, B. Searle, Springer, New York 2007.
 • Buchanan, J.M., Federalism and fiscal equity, „American Economic Review” 1950, nr 40.
 • Filipiak, B.Z., Podatkowe czynniki kształtujące potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 79(1).
 • Glumińska-Pawlic, J., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – studium finansowoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.
 • Kańduła, S., Wyrównywanie wydatków gmin – zasadność, przedmiot, zakres i źródła finansowania, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 404, Wrocław 2015.
 • Kosek-Wojnar, M., Problem samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni” 2004, nr 2.
 • Lubińska, T., Franek, S., Będzieszak, M., Potencjał dochodowy samorządu w Polsce. Na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2007.
 • Mackiewicz-Łyziak, J., Malinowska-Misiąg, E., Misiąg, W., Tomalak, M., Wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Możliwości wykorzystania w Polsce doświadczeń niemieckich krajów związkowych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2008.
 • Malinowska-Misiąg, E., Misiąg, J., Misiąg, W., Tomalak, M., Algorytmy podziału środków publicznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zrządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2016.
 • Martinez-Vazquez, J., Boex Jameson, L.F., Fiscal Capacity: An Overview of Concepts and Measurements Issues and their Applicability in the Russian Federation, Georgia State University 1997.
 • Miemiec, W., Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 • Musgrave, R.A., Approaches to a Fiscal Theory of Political Federalism, w: Public Finances: Needs, Sources and Utilization, National Bureau of Economic Research, Princeton University Press, New York 1961.
 • Oates, W.E., Fiscal federalism, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1972.
 • Patrzałek, L., Subwencja ogólna jako instrument korekcyjno-wyrównawczy w systemie finansów samorządu terytorialnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 404, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 • Poniatowicz, M., Determinanty autonomii dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce, „Nauki o Finansach Financial Sciences, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 22(1), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 • Reschovsky, A., Compensating Local Governments for Differences in Expenditure Needs in a Horizontal Fiscal Equalization Program, w: Intergovernmental fiscal transfers: principles and practice, red. R. Boadway, A. Shah, The World Bank, Washington, D.C 2007.
 • Shah, A., A Practitioner’s Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers, w: Intergovernmental fiscal transfers: principles and practice, red. R. Boadway, A. Shah, The World Bank, Washington, D.C. 2007.
 • Shah, A., Public Services and Expenditure Need Equalization: Reflections on Principles and Worldwide Comparative Practices, „Policy Research Working Paper” 6006, The World Bank 2012.
 • Spahn, P.B., Equity and Efficiency Aspects of Interagency Transfers in a Multigovernment Framework, w: Intergovernmental fiscal transfers: principles and practice, red. R. Boadway, A. Shah, The World Bank, Washington, D.C. 2007.
 • Surówka, K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 • Swianiewicz, P., Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Municipium SA, Warszawa 2011.
 • Teko, J., Nkote I., Jannat N.S, An Analysis of the relationship between capacity building and fiscal capacity in Uganda Local Government, „Journal of Research in International Business and Management” 2014, t. 4(3).
 • Wilson, L.S., Macro Formulas for Equalization w: Intergovernmental fiscal transfers: principles and practice, red. R. Boadway, A. Shah, The World Bank, Washington, D.C. 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-b4d26136-f6c6-43fb-9c05-14cba96e475e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.