PL EN


2010 | 3-4 | 115-131
Article title

Postawy młodzieży wobec czynności operacyjno-rozpoznawczych

Content
Title variants
EN
The attitudes of youth towards operational-reconnaisance activity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uczestnikom badań – młodzieży ostatnich klas licealnych oraz studentom – przedstawiono po pięć (fikcyjnych, ale realistycznych) historii, będących zwięzłymi opisami sytuacji, związanych z czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, realizowanymi przez służby policyjne i specjalne. Zadaniem badanych anonimowo osób było złożenie deklaracji co do gotowości uczestnictwa w tych czynnościach, w charakterze tajnych współpracowników, a także dokonanie moralnej oceny podejmowanych przez służby działań. Gotowość do uczestnictwa malała wraz ze wzrostem ryzyka operacji i była niezależna od wagi rozpracowywanych przestępstw, natomiast ocena moralna uzależniona była od podmiotu, wobec którego lojalność mogła zostać naruszona w wyniku czynności.
EN
Participants of this study consisted of a group of young persons in their last years of secondary school, as well as students studying at higher education institutions. The youth group was presented with five (fictional, but realistic) case studies, which were summarized descriptions of operational-reconnaissance activities, carried out by special and police services. The task assigned to each anonymously participating student was to submit a declaration as to the readiness to participate in the activity described, playing the role of a secret partner as well as having the ability to conduct a moral evaluation of the activities undertaken by special and police services. Overall, the readiness to participate in such activity decreased as operational risk increased, and this was independent of the significance or importance of offences which were worked out or solved by the services. On the other hand, moral evaluation depended on the subject towards which loyalties could have been violated as a result of activities carried out.
Keywords
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-b6029894-42cd-4edd-88c3-59713784d281
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.