PL EN


Journal
2016 | 4 | 465-472
Article title

Extracorporeal shock wave therapy in the treatment of plantar fasciitis

Content
Title variants
PL
Pozaustrojowa terapia falą uderzeniową w leczeniu zapalenia powięzi podeszwy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Plantar fasciitis is reported as the most common cause of chronic plantar heel pain. An extra-corporeal shock waves have been used in the treatment of plantar fasciitis with promising results. The purpose of this paper was to present results from randomized controlled trials to estimate of the effectiveness of ESWT in the treatment of plantar fasciitis. Method: MEDLINE, EBCO, PubMed, ScienceDirect and SpringerLink databases were searched, using the keywords: ESWT, plantar fasciitis, shock wave, randomized clinical trials. Results: Ten randomized clinical trials was critically appraised. Eight studies report significant decreases in pain symptoms and better function scores associated with an extra-corporeal shock wave therapy. However two studies show no meaningful improvement of clinical outcome in patients treated with extracorporeal shock wave therapy for chronic plantar fasciitis compared with placebo. Summary: In most cases shockwaves therapy was a safe and effective method for treatment of chronic plantar fasciitis and helped the patient to avoid surgery for recalcitrant heel pain but warrants further larger studies.
PL
Zapalenie powięzi podeszwy jest najczęstszą przyczyną przewlekłego bólu podeszwowej strony pięty. Wyniki terapii zapalenia powięzi podeszwy zewnętrzną falą uderzeniową są obiecujące. Celem pracy jest przedstawienie wyników randomizowanych badań klinicznych mających na celu ocenę skuteczności fali uderzeniowej w terapii zapalenia powięzi podeszwy. Metody: Analizą objęto doniesienia opublikowane w bazach: MEDLINE, EBCO, PubMed, ScienceDirect oraz SpringerLink. Użyte słowa kluczowe: terapia zewnętrzną falą uderzeniową, zapalenie powięzi podeszwy, randomizowane badania kliniczne. Wyniki: Wyniki dziesięciu randomizowanych badań klinicznych zostały objęte analizą. Analiza wyników ośmiu z nich wskazuje na istotne zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz polepszenie funkcji u pacjentów leczonych przy użyesticiu fali uderzeniowej. Natomiast wyniki pozostałych dwóch badań nie wskazują na znaczącą poprawę stanu pacjentów leczonych falą uderzeniową w porównaniu z grupą kontrolną pacjentów nieotrzymującą leczenia. Podsumowanie: W większości przypadków terapia zewnętrzną falą uderzeniową jest efektywną metodą leczenia zapalenia powięzi podeszwy, pomaga pacjentom uniknąć leczenia operacyjnego,jednakże celowe byłoby przeprowadzanie badań klinicznych obejmujących liczną grupę pacjentów.
Journal
Year
Issue
4
Pages
465-472
Physical description
Contributors
  • Institute of Physiotherapy, Medical Faculty, University of Rzeszów
  • Institute of Physiotherapy, Medical Faculty, University of Rzeszów
  • Outpatient Clinic of Physiotherapy – Fizjomed, Biłgoraj
  • Institute of Physiotherapy, Medical Faculty, University of Rzeszów
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-b79588f5-301b-4ad3-b71b-b6ab7a396c84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.