PL EN


2007 | 10 | 183-193
Article title

Źródła prawa hipotecznego na ziemiach polskich w okresie zaborów 1772-1918. Część I: Okres do połowy XIX wieku

Authors
Content
Title variants
DE
Quellen des Hypothekenrechts auf polnischem Gebiet während der Teilungen Polens 1772-1918. Teil I. Die Zeit bis zur Hälfte des 19. Jahrhunderts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
1. Zagadnienia terminologiczne: 1.1. Zakres pojęcia źródła prawa hipotecznego. 2. Zabór pruski: 2.1. Źródła prawa hipotecznego w zaborze pruskim; 2.2. Zakres stosowania dawnego prawa polskiego. 3. Zabór austriacki: 3.1. Źródła prawa hipotecznego w Galicji; 3.2. Zakres stosowania dawnego prawa polskiego. 4. Wolne Miasto Kraków: 4.1; Źródła prawa hipotecznego w WMK. 4.2. Stosowania dawnego prawa polskiego. 5. Księstwo Warszawskie: 5.1. Źródła prawa hipotecznego w Księstwie Warszawskim; 5.2. Zakres stosowania dawnego prawa na terenie Księstwa Warszawskiego. 6. Królestwo Polskie: 6.1. Źródła prawa hipotecznego; 7. Zabór rosyjski. Ziemie litewskie. Ruś. Okręg białostocki. 8. Podsumowanie.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-b93e1296-a7c7-497d-bd48-edfab6bbd3fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.