PL EN


Journal
2019 | 23 | 2(56) | 27-35
Article title

Personalistyczna zasada wychowania w Itinerarium mentis in Deum św. Bonawentury

Content
Title variants
EN
The personalistic principle of education in Itinerarium Mentis in Deum by Saint Bonaventure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Itinerarium mentis in Deum to dziełko świętego Bonawentury napisane jako podręcznik dla formacji franciszkanów. Jej zasadniczym rysem jest naśladowanie świętego Franciszka z Asyżu. Bonawentura medytując życie Biedaczyny, proponuje formy jego naśladowania. Posługuje się przy tym językiem filozoficzno-teologicznym, a co za tym idzie dokonuje ciekawej interpretacji życia i osoby Świętego z Asyżu. Artykuł analizuje bliżej: proponowaną koncepcję hierarchii wiedzy oraz proponowany sposób medytacji jako dwa ciekawe przykłady takiej personalistycznie zorientowanej formacji.
EN
Saint Bonaventure’s Itinerarium mentis in Deum is written as a textbook on the formation of Franciscans, its basic tenet being imitation of Saint Francis of Assisi. Pondering over Francis’ life, Bonaventure, using the language of philosophy and theology, suggests forms of imitating the saint and thus offers an interesting interpretation of Francis and his life. The paper focuses on the suggested concept of a hierarchy of knowledge and the suggested method of meditating as two valuable examples of that personalistic formation.
Journal
Year
Volume
23
Issue
Pages
27-35
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagieloński, Kraków
References
 • Barfucci M. B., Verna, w: Dizionario francescano, red. E. Caroli, Padova 1995, s. 2187–2203.
 • Bérubé C., De la philosophie a la sagesse chez saint Bonaventure et Roger Bacon, Roma 1976.
 • Bonaventura de Balneoregio, Itinerarium mentis in Deum, w: Bonaventura de Balneoregio, Opuscoli teologici 1, Roma 1993, s. 499–573.
 • Iriarte L., Historia franciszkanizmu, tłum. S. Kafel i in., Kraków 1998.
 • Nguyen Van Si A., Seguire e imitare Cristo secondo san Bonaventura, tłum. P. Simpliciano Olgiati, Milano 1995.
 • Prodi M. –Rossini M., Introduzione, w: Bonaventura da Bagnoregio, Itinerario della mente verso Dio, Milano 1994, 5–62.
 • Scapin P., L’Itinerarium mentis in Deum e il De Primo Principio. Convergenze e divergenze nell’approcio razionale di Dio, w: San Bonaventura maestro di vita francescana e di sapienza cristiana, t. 2, red. A. Pomrei, Roma 1976, 21–40.
 • Swieżawski S., Święty Tomasz i św. Bonawentura dziś, w: S. Swieżawski, Istnienie i tajemnica, Lublin 1993, s. 45–59.
 • Van Steenberghen F., Maître Siger de Brabant, Paris 1977.
 • Veuthey L., Filozofia chrześcijańska św. Bonawentury, tłum. R. I. Zieliński, Niepokalanów 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-bbd4cb8a-aa3d-4508-a524-41f617576b16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.