PL EN


2013 | 15 - Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie | 207-228
Article title

Typ przywództwa w polskiej partii prawicowej na przykładzie Prawa i Sprawiedliwości

Content
Title variants
EN
Types of the leadership in Polish right-wing party on the example of Prawo i Sprawiedliwość
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article the author describes the types of leadership in one of the polish political parties, the right wing party. The article's introduction includes reflections on the topic of ‘leadership' and ‘the right' as concepts. Following the introduction, the article examines the theoretical qualities of leadership in conjunction with the activities of Jaroslaw Kaczynski. The author also draws attention to the differences between the party's leadership in the right and left wing groups, taking into account regulatory and organizational determinants. Additionally the author notes the tendency of right wing leaders towards authoritarianism. This was pointed out by the author as being an unfavorable type of political culture for that kind of right wing leadership. The author mentions that the strong personality of Jarosław Kaczyński has a definitive influence on the types of leadership that Polish right-wing parties take on. He also points out the potential threat that kind of leadership poses, with respect to electoral weakness in the right-wing party.
Contributors
References
 • Adamowicz P., Subotic M., Żmudna droga na szczyt, „Rzeczypospolita” 10-11 listopada 2005.
 • Antoszewski A., Przywództwo polityczne, w: Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, pod red. B. Szmulika, M. Żmigrodzkiego, Lublin 2004.
 • Bodio T., Przywództwo polityczne w obliczu wyzwań transformacyjnych, w: Przywództwo polityczne, pod red. T. Bodio, „Studia Politologiczne”, Vol. 5, Warszawa 2001.
 • Bojarowicz T., Continuum lewica - prawica w Polsce - kategoria nieadekwatna czy realny podział polityczny, w: Kontynuacja i nowatorstwo w świetle współczesnych idei, pod red. M. Mikołajczyka, M. Śliwy, Kraków 2008.
 • Bojarowicz T., Partie i ugrupowania prawicowe w III RP, w: Partie i system partyjny III RP, pod red. K. Kowalczyka, J. Sielskiego, Toruń 2011.
 • Borowicz M., Profil kompetencyjny współczesnego lidera partii. Analiza kryteriów formalnych polskich liderów partyjnych, w: Partie polityczne - przywództwo partyjne, pod red. J. Sielskiego, M. Czerwińskiego, Toruń 2008.
 • Burns J.M., Leadership, New York 1978.
 • Burns J.M., Władza przywódcza, w: Władza i społeczeństwo, pod red. J. Szczupaczyńskiego, Warszawa 1995.
 • Górka M., Przywództwo pseudocharyzmatyczne po wyborach parlamentarnych w roku 2007 w Polsce, w: Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, pod red. W. Konarskiego, A. Durskiej, S. Bachrynowskiego, Warszawa 2011.
 • Hartliński M., Przywództwo partyjne w Polsce, Toruń 2011.
 • Herbut R., Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002.
 • Heywood A., Politologia, Warszawa 2007.
 • Jakubowska U., Czym jest przywództwo polityczne?, w: Przywództwo polityczne, pod red. T. Bodio, „Studia Politologiczne”, Vol. 5, Warszawa 2001.
 • Kostka W., Instytucjonalizacja partii politycznych w społeczeństwach miejskich, Toruń 2008.
 • Kowalczyk K., Prawo i Sprawiedliwość - „rewolucyjni konserwatyści”?, w: Partie i ugrupowania parlamentarne III RP, pod red. K. Kowalczyka, J. Sielskiego, Toruń 2006.
 • Lipiński A., Dyskursywne konstruowanie tożsamości prawicy w warunkach podziału postkomunistycznego, w: Współczesne partie polityczne. Wybrane problemy, pod red. D. Karnowskiej T. Godlewskiego, M. Jastrzębskiego, A. Lipińskiego, Toruń 2009.
 • Lipiński A., Między populizmem a technokracją. Konstrukcja obrazu społeczeństwa a model przywództwa politycznego w dyskursie prawicy, w: Lider, manager, oportunista - współczesne koncepcje przywództwa, pod
 • red. K. Kasianiuka, Warszawa 2008.
 • Maj P., Przywództwo partyjne w Polsce 1989-2010, w: Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, pod red. W. Konarskiego, A. Durskiej, S. Bachrynowskiego, Warszawa 2011.
 • Marciniak E.M., Kompetencje przywódcy politycznego, w: Przywództwo polityczne, pod red. T. Bodio, „Studia Politologiczne”, Vol. 5, Warszawa 2001.
 • Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, pod red. A.K. Piaseckiego, Kraków 2006.
 • Obacz P., Systemowe źródła kryzysu przywództwa politycznego, w: Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, pod red. W. Konarskiego, A. Durskiej, S. Bachrynowskiego, Warszawa 2011.
 • Onyszko K., Ocena przywództwa politycznego Jarosława Kaczyńskiego w publicystyce „Wprost” i „Polityki” w latach 2005-2009, w: Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, pod red. W. Konarskiego, A. Durskiej, S. Bachrynowskiego, Warszawa 2011.
 • Pacześniak A., De Waele J.M., Ludzie partii, idealiści czy pragmatycy, Warszawa 2011.
 • Paczos S., Konserwatyzm partii polskiej prawicy, w: Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, t. 2, pod red. J. Farysia, T. Sikorskiego, P. Słowińskiego, Gorzów Wielkopolski 2007.
 • Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, pod red. K.A. Paszkiewicz, Wrocław 2000.
 • Paruch W., Między oryginalnością a anachronizmem: model przywództwa autorytarnego w Drugiej Rzeczypospolitej (1926-1939), w: Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, pod red. A.K. Piaseckiego, Kraków 2006.
 • Paruch W., Instytucja suwerena: paradygmat badań nad przywództwem politycznym w systemie autorytarnym, w: Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, pod red. W. Konarskiego, A. Durskiej, S. Bachrynowskiego, Warszawa 2011.
 • Piotrowski A., Walka o tożsamość w polskim dyskursie politycznym, w: Pierwsza sześciolatka. Próba bilansu polityki, pod red. M. Grabowskiej, S. Mocka, Warszawa 1997.
 • Rubisz L., Ideologiczna legitymizacja przywództwa politycznego, w: Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, pod red. L. Rubisza, K. Zuby, Toruń 2004.
 • Sepkowski A., Przywództwo transformacyjne, w: Partie polityczne - przywództwo partyjne, pod red. J. Sielskiego, M. Czerwińskiego, Toruń 2008.
 • Sielski J., Liderzy partyjni we współczesnych polskich partiach, w: Partie i system partyjny III RP, pod red. K. Kowalczyka, J. Sielskiego, Toruń 2011.
 • Sielski J., Tworzenie się osobowości politycznej przywódcy na przykładzie Jarosława Kaczyńskiego, w: Partie polityczne - przywództwo partyjne, pod red. J. Sielskiego, M. Czerwińskiego, Toruń 2008.
 • Sielski J., Typologia podmiotów polityki ze względu na zasięg wpływu, w: Partie polityczne - przywództwo partyjne, pod red. J. Sielskiego, M. Czerwińskiego, Toruń 2008.
 • Sobolewska-Myślik K., Kosowska-Gąstoł B., Borowiec P., Struktury organizacyjne polskich partii politycznych, Kraków 2010.
 • Staniłko J.F., Zaufanie, odpowiedzialność, przywództwo adaptacyjne, [online], <http://www.sobieski.org.pl/zaufanie-odpowiedzialnosc-przywodztwo/#zaufanie-odpowiedzialno-przywldztwo-adaptacyjne>, [dostęp: 9.10.2012].
 • Stencel M., Między rzeczywistością a ideałem. Wizerunek byłego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, w: Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, pod red. W. Konarskiego, A. Durskiej, S. Bachrynowskiego, Warszawa 2011.
 • Tomczak Ł., Lewica i prawica w polskim systemie partyjnym 1989-2009, w: Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009. Próba bilansu, pod red. R.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-bd83dddd-598b-4d52-8530-85729f068082
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.