PL EN


2018 | XX/4 |
Article title

Konstrukcja adres zamieszkania w perspektywie pragmatycznej i normatywnej

Title variants
EN
The phrase adres zamieszkania in a pragmatic and normative perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcono jednostce adres zamieszkania na tle konstrukcji zawierających wyrażenie adres. Obecnie część z tych połączeń jest normatywnie kwalifikowana jako błędy językowe, choć z powodzeniem funkcjonują w dyskursach specjalistycznych i ogólnych. Przedmiotem refleksji uczyniono sensowność utrzymywania orzeczeń o niepoprawności tego typu konstrukcji. Celem badania jest określenie, czy w wypadku jednostek spornych stroną decyzyjną powinni być językoznawcy czy wspólnota użytkowników języka, a także ustalenie, czy połączenia typu adres zamieszkania mają szansę na uzyskanie statusu poprawny, akceptowalny lub przynajmniej dopuszczalny. W konkluzji opracowania zaproponowano rewizję statusu omawianych znaków nominacji i readaptację ich do współczesnych warunków językowych.
EN
The article is devoted to the linguistic unit adres zamieszkania ‘address of residence’ and other phrases including the word address. At present, some such phrases are classified as linguistic errors, even if they function successfully in general and specialist discourses. The analysis calls into question the justifiability of such classifications. The aim of the study is to determine whether settling disputes about such troublesome cases should be delegated to linguists or left with the community of language users. The analysis also aims to determine if phrases such as adres zamieszkania stand a chance of obtaining the status of being correct, acceptable or at least permissible. The conclusion of the study proposes a revision of the status of the examined expressions and its re-adaptation to contemporary language conditions.
Year
Issue
Physical description
Contributors
  • Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-be857c51-8c49-4f89-8b7c-655ea3a69bd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.