Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 4 | 23-34

Article title

Miejsce zarządzania w interdyscyplinarności bezpieczeństwa

Content

Title variants

EN
The role of management in the interdisciplinary nature of security

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Interdyscyplinarność jest jednym z podstawowych postulatów współczesnych badań naukowych, niezwykle istotnym dla nauk o bezpieczeństwie. Szczególnie dostrzegane są związki między bezpieczeństwem a zarządzaniem. Dorobek w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości jest ważny dla nauk o bezpieczeństwie, ponieważ na poziom bezpieczeństwa oddziałuje wiele czynników, które bezpośrednio wymagają zarządzania. Autorzy wskazują, że budowa i zastosowanie strategii w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi może mieć istotny wpływ na usprawnienie podsystemu społecznego i w rezultacie znacznie lepiej oddziaływać na kierowanie systemem bezpieczeństwa narodowego
EN
Interdisciplinarity is one of the basic postulates of modern scientific research. This postulate is of major significance for security studies. The relationship between security and management is given particular emphasis, as the achievements in the discipline of management and quality sciences are important for security studies. Many factors that directly require management affect the level of security. The paper strives to point to the fact that the construction and application of strategies in the area of human resources management can have a significant impact on improving the social subsystem, and, therefore, have a much better influence on the management of the system of national security.

Contributors

  • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Uniwersytet Łódzki

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-bef500de-98c4-4341-8de1-1d8ad1c3783e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.