PL EN


2020 | 1(26) | 133-148
Article title

Odpowiedzialność karna za udzielanie bez wymaganych uprawnień świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – zagadnienia wybrane

Content
Title variants
EN
Criminal liability for providing healthcare services without entitlement using modern technologies – selected issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nowoczesne technologie wykorzystywane w medycynie, z jednej strony służą poprawie jakości życia, lecz z drugiej strony związane są z potencjalnymi zagrożeniami, gdy pokrzywdzonym może stać się pacjent. Jest to związane z wyciekiem danych osobowych pacjentów, zhakowaniem systemu jak i udzieleniem świadczeń zdrowotnych przez osoby nieuprawnione. O ile niewątpliwa jest kwestia odpowiedzialności karnej sprawcy dopuszczającego się czynu polegającego na udzieleniu świadczenia zdrowotnego pacjentowi, pomimo braku kwalifikacji, o tyle kłopotliwe jest zakwalifikowanie jaką formę sprawczą należy przypisać osobie, która np. dokonała uprzednio przestępstwa hackingu, po to, aby mógł być zrealizowany czyn polegający na udzieleniu świadczenia zdrowotnego. Najbardziej zasadnym wydaje się konstatacja, zgodnie z którą taką osobę należy zakwalifikować jako pomocnika, albowiem swym czynem ułatwia dokonanie następnego czynu.
EN
Nowadays, technology which is used in medicine makes the quality of life better, but also is related to the risk, such as database loss, hacking, as well as health service served by a person who is not qualified. It is clear that a person whi is not qualified and served health service is legally responsable for such crime. However, it is difficult to analise if a person who committed a crime „hacking” is also responsable for a different crime – health service served by a person who is not qualified. It seems that such person can be classified as a form of aiding.
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
author
  • Sąd Rejonowy w Jarosławiu
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-bfb18ebd-787f-4323-bb9c-ccb1c6ced532
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.