Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 | 57-68

Article title

Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym – kluczowe aspekty

Content

Title variants

PL
Safety management in railway transport – key aspects

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych aspektów zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Zakres artykułu obejmuje najbardziej istotne elementy funkcjonującego systemu zarządzania w transporcie kolejowym w powiązaniu z zapewnieniem skutecznego i efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.. Autorzy w artykule zwrócili uwagę na te czynniki, których permanentne rozwijanie może w istotny sposób wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa transportu kolejowego w całej Europie.
EN
This article presents the key aspects of safety management in rail transport. The scope of the article covers the most important elements of a functioning management system for rail transport in connection with the provision of efficient and effective safety management system. The authors of the article drew attention to these factors, the permanent development can significantly improve the safety of rail transport in Europe.

Contributors

  • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Południowy Klaster Kolejowy
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Południowy Klaster Kolejowy

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-c2a472e7-a588-47f4-a513-bccb274ccd2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.