PL EN


2008 | 1-2 | 191-208
Article title

Miny jako problem bezpieczeństwa współczesnego świata. Rozważania w obszarze Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

Authors
Content
Title variants
EN
Mines, as a problem for modern global safety. Considerations related to the International Humanitarian Law
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the threat to global security resulting from the use of antipersonnel mines in armed conflicts. The threat, or indeed threats, posed above are analysed in reference to the stipulations of International Humanitarian Law (IHL). It lists a variety of crucial actions initiated by the UN, International Red Cross Committee, and governments of numerous states to remove the mines, assist victims of their use, and to provide public education. Nevertheless, the problem remains unsolved. The article focuses further on social consequences carried by the use of these lethal combat devices.
PL
Artykuł omawia problem, jakim jest zagrożenie dla bezpieczeństwa współczesnego świata wynikające z użycia w konfliktach zbrojnych min przeciwpiechotnych. Analizuje powyższe zagrożenie (a właściwie zagrożenia) w aspekcie międzynarodowych dokumentów Prawa Humanitarnego. Ukazuje, iż rozmaite organizacje, takie jak ONZ i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, oraz rządy wielu państw inicjują istotne akcje poświęcone procesowi usuwania min, pomocy ich ofiarom i publicznej edukacji, lecz problem ten nadal pozostaje nierozwiązany do końca. Zwraca uwagę na istotne konsekwencje społeczne, jakie niesie ze sobą użycie tych śmiercionośnych środków walki.
Keywords
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-c3570a21-98cd-43ea-a4bc-3fac48dd133d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.