PL EN


2016 | 1(18) | 5-26
Article title

Time for Uniformity in Inheritance Laws? Survey and Debate

Authors
Content
Title variants
PL
Czas na jednolitość w prawie spadkowym? Przegląd i spór
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In today’s world, succession laws have to contend with the rapid social and cultural transformation that has caused several changes within the family structure during the past few decades. Have these changes found sufficient expression in the manner in which the legal systems presently deal with questions of inheritance, and in particular the age-old dispute regarding freedom of testation versus reserved portions? This article reviews the present situation as well as some of the social and other changes that so challenge contemporary inheritance laws, the main legal traditions in this respect, and the extent of local variation within these.
PL
W dzisiejszym świecie, prawa spadkowe muszą się zmagać z gwałtownymi zmianami kulturowymi i społecznymi w strukturze rodzinnej przez ostatnie dekady. Czy owe zmiany są wystarczająco odzwierciedlane w ustawodawstwie spadkowym, szczególnie w wiecznym sporze o wolność dziedziczenia i zachowku? Tematem niniejszej pracy jest przegląd obecnej sytuacji i niektórych zmian społecznych i innych które stanowią wyzwanie współczesnemu ustawodawstwie spadkowemu, najważniejszych tradycji prawnych w tej dziedzinie i różnic lokalnych.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-c37ac05d-f8b7-490d-80c4-588561671005
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.