PL EN


2019 | 2 | 151-165
Article title

„Syntetycy i naturalsi” – obraz świata we współczesnym dyskursie medialnym

Content
Title variants
PL
„Syntetycy and naturalsi” – an image of the world in the contemporary media discourse
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artkułu jest analiza dyskursu zaprezentowanego w tekście Doroty Szadkowskiej Syntetycy i naturalsi: Dziś wybór kosmetyków – tak jak wybory życiowe – determinują przekonania, który został opublikowany 18 lipca 2015 roku na portalu internetowym „Wysokich Obcasów”. Dziennikarka podjęła się w nim porównania dwóch rodzajów kosmetyków – syntetycznych i naturalnych. W pracy poruszono m.in. takie zagadnienia, jak: dyskurs, cele jawne i ukryte artykułu, nadawcy przekazów medialnych, audytorium, medialny obraz świata, niezależność medialnych ekspertów, czy współpraca ze specjalistami public relations.
EN
The aim of this article is to analyze the discourse presented in the text of journalist Dorota Szadkowska Synthetics and Naturals: Today, the Choice of Cosmetics – as Well as Life Choices – Determines Beliefs, published on the „Wysokie Obcasy” website in July 2015. The journalist made a comparison between two types of cosmetics – synthetic and natural. The work concerns on such issues as discourse, open and hidden goals of the article, broadcaster of media messages, audience, media image of the world, independence of media experts, cooperation with public relations specialists.
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-c4557d73-1e8f-4b68-9784-8a5398e0407e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.