PL EN


2020 | 69 | 85-98
Article title

Film animowany w perspektywie filozofii mediów Gianniego Vattima

Title variants
EN
Animated Film from the Perspective of Gianni Vattimo’s Philosophy of Media
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiam wybrane zagadnienia z obrębu filozofii mediów Gianniego Vattima, skupiając się przede wszystkim na pojęciu oscylacji, z którym włoski filozof wiąże nadzieje emancypacyjne. Opisując poszczególne cechy filmu animowanego z perspektywy filozofii mediów Vattima, argumentuję, że animacja jest dziedziną sztuki w najwyższym stopniu pasującą do teorii autora Końca nowoczesności. Rozwój eksperymentalnych form animacji powinien w związku z tym przyczynić się w ogromnym stopniu do spełnienia etyczno-politycznych nadziei Vattima.
EN
In this paper, I overview selected ideas central to Gianni Vattimo’s philosophy of media, while focusing on the idea of oscillation, to which the Italian philosopher attached some emancipatory hopes. By describing certain aspects of animated film from the perspective of Vattimo’s philosophy of media, I argue that animation is the form of art most fitting to the theory proposed by the author of The End of Modernity. As a result, the development of experimental forms of animation should contribute to a great extent to the fulfilment of Vattimo’s ethico-political hopes.
Year
Issue
69
Pages
85-98
Physical description
Contributors
References
 • Benjamin, W., Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, w: tegoż, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, tłum. J. Sikorski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996, s. 201–240.
 • D’Agostini, F., Vattimo’s Theory of Truth, w: Between Nihilism and Politics: The Hermeneutics of Gianni Vattimo, eds. S. Benso, B. Schroeder, State University of New York Press, Albany, New York 2010, s. 33–46.
 • Giersz W., Czerwone i czarne, URL: https://www.youtube.com/watch?v=4t9Ffhb5PZY, dostęp: 6.06.2019.
 • Heidegger, M., Źródło dzieła sztuki, w: tegoż, Drogi lasu, tłum. J. Mizera, Aletheia, Warszawa 1997, s. 7–62.
 • Marks, K., Proces wytwarzania kapitału, red. Paweł Hoffman, Bronisław Minc i Edward Lipiński Książka i Wiedza, Warszawa 1951, s. 76–89.
 • McGregor R., A New/Old Ontology of Film, „Film-Philosophy” 2013, Vol. 17, No. 1, s. 265–80.
 • McLaren N., Begone Dull Care, URL: https://www.youtube.com/watch?v=0r2COvWPO4Y, dostęp: 6.06.2019.
 • Scruton R., Photography and Representation, „Critical Inquiry” 1981, Vol. 7, No. 3, s. 577–603.
 • Sunstein, C. R., #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media, Princeton University Press, Princeton 2017.
 • Vattimo, G., Poza interpretacją, tłum. K. Kasia, Universitas, Kraków 2011.
 • Vattimo, G., Społeczeństwo przejrzyste, tłum. M. Kamińska, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2006.
 • Vogt, E. M., Postmodernity as the Ontological Sense of Technology and Democratic Politics, w: Between Nihilism and Politics: The Hermeneutics of Gianni Vattimo, eds. S. Benso, B. Schroeder, State University of New York Press, Albany, New York 2010, s. 221–240.
 • Walton K. L., Transparent Pictures: On the Nature of Photographic Realism, „Critical Inquiry” 1984, Vol. 11, No. 2, s. 246–277.
 • Woodward A., Being and Information: On the Meaning of Vattimo, „Philosophy Today” 2016, No. 3(60), s. 723–41.
 • Wright Lobalzo J., Animation and the Star Body, „Film-Philosophy” 2019, Vol. 23, No. 2, s. 194–211.
 • Zabala S., Introduction: Gianni Vattimo and Weak Philosophy w: tegoż, Weakening Philosophy: Essays in Honour of Gianni Vattimo, McGill-Queen’s University Press, Montreal, Kingston 2007, s. 1–34.
 • Zawadzki A., Koniec nowoczesności: nihilizm, hermeneutyka, sztuka, w: G. Vattimo: Koniec nowoczesności, tłum. M. Surma-Gawłowska, Universitas, Kraków 2006, s. V–XXI.
 • Ziółkowska-Juś A., Doświadczenie estetyczne w świecie późnej nowoczesności. W horyzoncie hermeneutyki Gianniego Vattimo, „Estetyka i Krytyka” 2017, nr 2(45), s. 155–174.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-c5335baa-c76a-43ef-9d6d-3b7d012881df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.