PL EN


Journal
2019 | 45 | 1 | 123-134
Article title

3D PRINTING SKILLS AS A RESOURCE FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN MIDDLE CHILDHOOD

Content
Title variants
PL
UMIEJĘTNOŚCI OBSŁUGI DRUKAREK 3D JAKO ZASÓB WSPIERAJĄCY ROZWÓJ KREATYWNOŚCI W ŚREDNIM DZIECIŃSTWIE
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article aims to describe the Dream Makers Project. The main objective of the project is to improve creative thinking and skills at the stage of pre-school education through 3D printing activities. The main concepts of this project are entrepreneurship education and training. This perspective is a well-established field of study that fosters entrepreneurial mindsets and skills which integrate socio-emotional aspects, such as self-confidence, leadership, creativity, motivation, resilience and self-efficacy. The article presents the background information on the main concepts of project activities and, next, describes the processes of project implementation and the evaluation project. The authors hope that this project will be useful to teachers and other researchers who conduct similar projects, especially among economically disadvantaged children, in order to help children develop skills which can benefit them in the future.
PL
Celem artykułu jest opisanie projektu Dream Makers. Głównym celem tego projektu było wsparcie rozwoju kreatywności myślenia i umiejętności w edukacji przedszkolnej poprzez działania związane z drukiem 3D. Główne koncepcje projektu to kształcenie i szkolenie w zakresie przedsiębiorczości. Ta perspektywa jest dobrze ugruntowanym obszarem badań, który sprzyja duchowi przedsiębiorczości i rozwoju umiejętności, które łączą aspekty społeczno-emocjonalne, takie jak pewność siebie, przywództwo, kreatywność, motywacja, odporność i poczucie własnej skuteczności. W artykule przedstawiono podstawowe informacje obejmujące główne koncepcje działań projektu, a następnie opis przeprowadzanych procesów wdrażania i projekt ewaluacji. Autorki mają nadzieję, że projekt ten będzie przydatny dla nauczycieli i innych naukowców realizujących podobne projekty, zwłaszcza z dziećmi w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, aby rozwijać swoje umiejętności, co może dać im pewną przewagę w przyszłości.
Journal
Year
Volume
45
Issue
1
Pages
123-134
Physical description
Contributors
 • University of Zielona Góra
 • University of Cadiz
References
 • Amabile T. M. (1996), Creativity in context: Update to “The Social Psychology of Creativity”, Westview Press, Boulder.
 • Csíkszentmihályi M. (1999), Implications of a systems perspective for the study of creativity, [in:] Handbook of creativity, R. J. Sternberg (ed.), Cambridge University Press: Cambridge, pp. 313-335.
 • European Commission/EACEA/Eurydice, Compulsory Education in Europe – 2016/17. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union; https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/2/24/Compulsory\_Education\_in\_Europe\_2016\_2017.pdf
 • Garcęs S., Pocinho M., Viseu J. (2016), The Impact of the Creative Environment on the Creative Person. Process, and Product, “Avaliaçăo Psicológica”, 15(2), pp. 169-176.
 • Gardner H. (1993), Frames of mind: The theory of multiple intelligences, BasicBooks, New York, NY.
 • Kirkorian H. L., Wartella E. A., Anderson D. R. (2008), Media and young children’s learning, “The Future of Children”, 18(1), pp. 39-61.
 • Loo S. (2017), Creative working in the knowledgee Econom,. Routledge Ltd.: Abingdon, Oxfordshire.
 • Pocinho M., Correia A., Carvalho R., Silva C. (2010), Influences of gender, family and vocational guidance services on career decision making, “Revista Brasileira de Orientaçăo Profissional”, 11(2), pp. 201-212.
 • Wolfe S, Flewitt R. S. (2010), New technologies, new multimodal literacy practices and young children’s metacognitive development, “Cambridge Journal of Education”, 40(4), pp. 387-399.Vygotsky L. S. (1967), Play and its role in the mental development of the child, “Soviet Psychology”, 5(3) pp. 6-18, http://psycnet.apa.org/record/1969-09514-001 [access: 5.03.2018]
 • Vygotsky L. S. (1967), Play and its role in the mental development of the child, “Soviet Psychology”, 5(3) pp. 6-18, http://psycnet.apa.org/record/1969-09514-001
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-c98c9a57-cc66-4497-9655-ec067050b6a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.