PL EN


2013 | 4 | 43-58
Article title

Analiza danych w informatyce śledczej

Content
Title variants
EN
Data Analysis in Computer Forensics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem informatyki śledczej jest zgromadzenie i analiza danych ze wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych, które odpowiednio zabezpieczone w momencie pozyskania mogą stać się wiarygodnymi dowodami potwierdzającymi lub obalającymi podejrzenia nadużyć bądź przestępstw. Proces informatyki śledczej tradycyjnie możemy podzielić na cztery etapy: zbieranie informacji; odtwarzanie i odzyskiwanie danych; analiza; końcowy raport ekspertów. Artykuł zawiera szczegółowe omówienie poszczególnych etapów procesu informatyki śledczej.
EN
The objective of computer forensics is to collect and analyse data from all sorts of electronic devices, which when properly preserved at the moment of acquisition may become credible evidence proving or disproving suspicions of abuse or offense. The process of computer forensics can traditionally be broken down into four stages: acquiring data; recovering and restoring data; analysis; final expert report. The paper is a detailed discussion of the stages of computer forensics process.
Keywords
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-c999cb0c-bc38-4948-b0b9-7ae90cc4fb2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.