PL EN


2010 | 3-4 | 83-103
Article title

Udział polskiej Policji w misjach pokojowych ONZ i UE w Afryce

Content
Title variants
EN
The participation of the Polish National Police in the United Nations and European Union peacekeeping missions to Africa
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the present article is to briefly present the involvement of the Polish National Police in peacekeeping operations in Africa. The introductory part of the article focuses on the differences between UN and EU missions and includes a concise description of peacekeeping operations. Later in the article the author reviews Polish legislation on the involvement of police officers in international peacekeeping missions. The main part of the article describes two Polish contingents participating in peacekeeping operations in Africa, i.e. UNMIL Polish Police Contingent in Liberia and Polish Police Contingent in Sudan supporting EU operations in Sudan – AMIS II. In both the above named cases, the author has illustrates the background of armed conflicts and the quenching of which required the involvement of international forces.
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie w zarysie zaangażowania polskiej policji w operacjach pokojowych na przykładzie misji prowadzonych w Afryce. Formą wprowadzenia do zasadniczej tematyki jest syntetyczne omówienie problematyki misji pokojowych, w którym zwrócono przede wszystkim uwagę na różnice między misjami prowadzonymi pod egidą ONZ oraz przez Unię Europejską. W dalszej części tekstu zaprezentowano obowiązujące w Polsce rozwiązania prawne dotyczące udziału policjantów w misjach zagranicznych. Zasadniczą część artykułu stanowi omówienie działalności dwóch polskich kontyngentów policyjnych uczestniczących w misjach na kontynencie afrykańskim (tj. Polskiego Kontyngentu Policyjnego Misji Pokojowej Obserwatorów ONZ w Republice Liberii UNMIL oraz Polskiego Kontyngentu Policyjnego Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w Sudanie). W obu przypadkach przedstawiono również w syntetycznej formie tło konfliktów, do których zażegnania wysłane zostały siły międzynarodowe.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-c9e1fd3f-0edb-45f8-8e10-67524ce3ad22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.