PL EN


2013 | 9 | 47-72
Article title

Corrida de toros jako atrakcja turystyczna

Content
Title variants
Corrida de toros as a tourist attraction
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą oceny jednego z najbardziej kontrowersyjnych hiszpańskich zwyczajów – corridy de toros, jako atrakcji turystycznej. W pracy przedstawiono podstawowe informacje o korridach (ich historię, rodzaje, fazy, terminologię z nimi związaną) oraz scharakteryzowano najważniejszych z nich. Następnie dokonano przeglądu wybranych przewodników turystycznych po Hiszpanii, dostępnych na rynku polskim po 1974 r., pod kątem prezentowanych w nich informacji o korridach. Na koniec autorki przeanalizowały wykorzystanie informacji o korridach przy tworzeniu ofert turystycznych przez trzy największe biura podróży działające na rynku polskim w 2012 i 2013 roku.
EN
The article is an attempt to evaluate the importance of the most controversial spanish customs - corrida de toros, as a tourist attraction. The paper presents basic information about corrida de toros (their history, types, phases, the terminology associated with them) and characterizes the most important ones. Next, was made a review of selected tourist guides, available on the polish market after 1974, in terms of the information they presented about the corrida de toros. Finally, the authors analyzed the use of the information on corrida de toros in the creation of tour schedules by the three largest travel agencies operating on the polish market in 2012 and 2013.
Year
Issue
9
Pages
47-72
Physical description
Dates
published
2013-08-01
Contributors
author
  • Uniwersytet Łódzki
author
  • Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-ca2a8ab8-b805-4588-9b50-8be3d37fde20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.