PL EN


2018 | XX/3 | 91–101
Article title

Изобразительная модель натурализации человека и антропных феноменов в идиостилевой картине мира Бориса Гребенщикова

Title variants
PL
Estetyczny model naturalizacji człowieka i zjawisk antropicznych w idiostylowym obrazie świata Borysa Griebienszczikowa
EN
A pictorial model of human naturalization and anthropic phenomena in Boris Grebenshchikov’s idiostyle picture of world
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The paper is devoted to the analysis of presentation of a human and his demonstration by natural phenomena and objects in artistic idiostyle of a Russian bard and poet Boris Grebenshchikov’s. Particular explicational schemes that belong to the general pictorial model of human naturalization were described with respect to the concepts of the naturefacts, which are most characteristics of poet’s aesthetic picture of world.
PL
Artykuł poświęcony jest analizie prezentacji osoby i jej przejawów poprzez zjawiska i przedmioty naturalne w artystycznym idiostylu rosyjskiego barda i poety Borysa Griebienszczikowa. Opisane zostały poszczególne schematy eksplikatywne, które są częścią ogólnego modelu naturalizacji człowieka z uwzględnieniem konceptów – faktów naturalnych najbardziej charakterystycznych dla estetycznego obrazu świata poety.
Year
Volume
Pages
91–101
Physical description
Contributors
  • Университет им. Яна Кохановского, Кельце
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-cbb71281-af46-4c8b-82d5-20977d4dbd3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.