PL EN


2009 | 3-4 | 113-120
Article title

Czynniki wpływające na zaufanie w transakcjach wymiennych w świetle teorii kosztów transakcyjnych

Content
Title variants
EN
Factors influencing trusting in barter deals in the light of the theory of transaction costs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaufanie jest koniecznym elementem długotrwałej relacji handlowej. Jest ono uwarunkowane szeregiem czynników, wynikających zarówno z posiadania podmiotów i przedmiotów podlegających wymianie handlowej, jak z okoliczności, w których transakcje są dokonywane. Ten problem będzie coraz częściej dotyczyć socjologii, niezależnie od jej przyczynku dla analiz dokonywanych z punktu widzenia ekonomii. Tradycyjna ekonomia może wnieść ważny i inspirujący wkład do dyskusji nad tym zagadnieniem dzięki teorii kosztów transakcyjnych.
EN
The trust is an essential element of long-lasting exchange relations. His being is bound with the row of conditioning of both factors resulting from the property of subjects and objects of the exchange, and the environment in which transactions are being redeemed. This problem will more and more often approach sociology, apart from the contribution to it being analysed from a point of view of economics. Institutional economics can carry to this subject the important and inspiring contribution to discussion, in the theory of transaction costs.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-cbbbb856-b7e0-4645-958e-9787b7fa93dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.