PL EN


Journal
2017 | 43 | 1 | 191-201
Article title

Medialny warsztat nauczyciela muzyki

Content
Title variants
EN
The music teacher’s media tools and skills
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the possibilities of using the didactic potential of information technologies by the teacher in music classes. It shows the importance of using a computer in the process of education. Computer suitability for teaching increases together with growing technical capacities to register textual, graphic, and sound information; store information; copy and present it; as well as facilitate communication between information users in local and global networks. The authors of the article present also information and media competences of the teacher, as well as selected music software.
PL
Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania przez nauczyciela potencjału dydaktycznego technologii informacyjnych na lekcjach muzyki. Wskazuje na znaczenie zastosowania komputera w procesie edukacji, którego przydatność rośnie wraz z rosnącymi technicznymi możliwościami w zakresie rejestrowania informacji tekstowych, graficznych i dźwiękowych, ich przechowywania, sposobów prezentowania i powielania a także komunikowania się użytkowników komputerów w sieciach lokalnych i globalnych. W artykule przedstawiono także kompetencje informatyczno-medialne nauczyciela oraz wybrane oprogramowanie muzyczne.
Journal
Year
Volume
43
Issue
1
Pages
191-201
Physical description
Contributors
References
 • Brown A. B. (2007), Computers In Music Education, Amplifying Musicality, New York-London.
 • Furmanek M. (RED.) (2008), Technologie informacyjne w warsztacie pracy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Grusiewicz M. (2006), Spotkajmy sie w Internecie „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, nr 5.
 • Huk T. (2011), Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Kataryńczuk-Mania L., Karcz J. (RED.), (2002), Edukacja artystyczna wobec przemian społeczno-oświatowych, Wydawnictwo UZ. Redakcja Wydawnictw Humanistyczno-Społecznych, Zielona Góra.
 • Kataryńczuk-Mania L. (2010), Nauczyciel edukacji muzycznej we współczesnej edukacji kulturalnej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Kisiel M. (2003), Media w edukacji muzycznej uczniów szkoły ogólnokształcącej, „Triada”, Mysłowice.
 • Ławrowska R., Muchacka B. (RED.) (2009), Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
 • Osiński Z. (2006), Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, MADO, Toruń.
 • Osmańska-Furmanek, W., Furmanek M. (2003), Technologie informacyjne cel czy narzędzie? Kształcenie informacyjne pedagogów i nauczycieli, „Chowanna”, s. 132-149.
 • Panasiuk B. (2000), Multimedialny komputer w nauczaniu muzyki, „Edukacja Medialna”, nr 3.
 • Parkita E. (1999), Komputer w kształceniu odbiorcy muzyki, „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, nr 2.
 • Parkita E. (1998), Miejsce multimediów w edukacji muzycznej, „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, nr 5.
 • Parkita E. (2000), Rola muzycznych programów komputerowych w integracji międzyprzedmiotowej, „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, nr 4.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, [on - line]. Dostępny w http://www.kn.uw.edu.pl/images/20120117_standardy_ksztalcenia_dla_nauczycieli.pdf [dostęp 31.05.2016].
 • Siemieniecki B. (1997), Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Skoczylas C. (1992), Komputer na lekcjach muzyki, „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, nr 2.
 • Soszyński P. (2014), Kompetencje informatyczne nauczycieli muzyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Stasińska K. (1999), Muzyka z komputera (program multimedialny Romantyzm - muzyczne wędrówki), „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, nr 4
 • Strykowski W. (2004), Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, formy kształcenia, [w:] W. Strykowski, W. Skrzydlewski red., Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, eMPi, Poznań.
 • Strykowski W., Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie, „Chowanna”, 2003, t. 1 [on - line]. Dostępny w http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Chowanna/Chowanna-r2003-t1/Chowanna-r2003-t1-s111-122/Chowanna-r2003-t1-s111-122.pdf [dostęp 31.05.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-cbff6375-68ca-4768-b977-94ab94c92eb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.