PL EN


2017 | 23 | 55-68
Article title

Exchange rate and inflation in Poland. The impact of foreign exchange loans

Content
Title variants
PL
Kurs walutowy a inflacja w Polsce. Wpływ kredytów walutowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
It has been widely believed that the exchange rate depreciation of local currency results in an increase of domestic inflation. This notion is based on the assumption that depreciation of local currency will give the economy’s competiveness a boost in international trade which in turn will increase overall demand and inflation. Additionally, some prices set on the international market will increase directly in terms of local currency after such a depreciation. The purpose of this article is to verify the hypothesis that local currency depreciation has a negative impact on inflation in Poland through the credit channel, i.e. foreign currency denominated loans. In Poland a significant open foreign exchange position is related to households’ exposure to foreign currency loans (particularly Swiss franc mortgages). Taking this into consideration the depreciation of the Polish zloty results in lower demand from households indebted in foreign currencies and imbalances in the banking system. The hypothesis was verified through observation of the dependence between the share of foreign currency loans and core inflation in 2015-2016 for Poland and comparable economies. Observation of data in most of the countries confirms the hypothesis that the higher the share of foreign currency loans, the lower the core inflation (in the environment of local currency weakness). The article enriches economic science with an analysis of an open foreign exchange market position and its impact on inflation as potential tool for government and central bank policy. An analysis of the entire open foreign exchange position of the economy, including an analysis of the international trade channel could provide important findings in the area of optimal portfolio building in the foreign exchange market and can have possible regulatory implications.
PL
Utrwalony pogląd w teorii ekonomii wskazuje, że deprecjacja kursu waluty krajowej powoduje wzrost inflacji krajowej. Pogląd ten oparty jest na założeniu, że deprecjacja krajowej waluty spowoduje wzrost konkurencyjności krajowej gospodarki w handlu międzynarodowym, co spowoduje wzrost zagregowanego popytu i w konsekwencji również inflacji. Dodatkowo, część cen ustalanych na międzynarodowych rynkach bezpośrednio wzrośnie w walucie krajowej w związku z deprecjacją. Celem tego opracowania jest weryfikacja hipotezy o negatywnym wpływie deprecjacji kursu walutowego poprzez kanał kredytowy (kredyty walutowe) na inflację w Polsce. Istotna otwarta pozycja walutowa w Polsce związana jest z kredytami walutowymi dla gospodarstw domowych (w szczególności kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich). Biorąc ten fakt pod uwagę deprecjacja polskiego złotego powoduje zmniejszenie popytu gospodarstw domowych zadłużonych w walutach obcych oraz zaburzenia równowagi w systemie bankowym. W celu weryfikacji hipotezy dokonano obserwacji zależności pomiędzy udziałem kredytów walutowych w kredytach ogółem oraz inflacji bazowej w latach 2015-2016 dla Polski oraz gospodarek porównywalnych. Obserwacja danych potwierdza hipotezę dla większości krajów, iż wyższy udział kredytów walutowych związany jest z niższą inflacją bazową (w otoczeniu słabej waluty lokalnej). Artykuł wnosi do nauki analizę otwartej pozycji walutowej wpływającej poprzez zagregowany popyt na inflację jako potencjalny element polityki rządu oraz banku centralnego. Analiza całkowitej otwartej pozycji walutowej połączona z analizą otwartej pozycji walutowej w kanale handlu międzynarodowego mogła by potencjalnie prowadzić do istotnych wniosków w zakresie budowy optymalnego portfela walutowego aktywów i zobowiązań oraz może mieć zastosowanie regulacyjne.
Keywords
Year
Issue
23
Pages
55-68
Physical description
Dates
published
2017-12
Contributors
References
 • https://mazowszestudiaregionalne.pl/images/pdf/23/msr23_04.pdf
 • Alexova M., 2012, Inflation drivers in new EU members, “Narodna Banka Slovenska Working Paper”, 6.
 • Álvarez R., Jaramillo P., Selaive J., 2014, Is the Exchange Rate Pass-Through into Import Prices Declining?: Evidence from Chile.
 • Andersson M., Masuch K., Schiffbauer M., 2009, Determinants of inflation and price level differentials across the euro area countries, “ECB Working Paper”, 1129.
 • Arias J., Erceg Ch., Trabandt M., 2015, The Macroeconomic Risks of Undesirably Low Inflation.
 • Bańbuła P., Koziński W., Rubaszek M., 2011, The role of the exchange rate in monetary policy in Poland, “BIS Papers” 57, 285-295.
 • Bordo M. D., Filardo A., 2004, Deflation And Monetary Policy In A Historical Perspective: Remembering The Past Or Being Condemned To Repeat It?, “NBER Working Paper”, 10833.
 • Brown M., Peter M., Wehrmüller S., 2009, Swiss Franc Lending in Europe, Swiss National Bank.
 • Bryan, M., Cecchetti S., 1994, Measuring Core Inflation, [in:] N. Gregory Mankiw (ed.), In Monetary Policy ,University of Chicago Press, Chicago, 195-215.
 • Budnik K., Greszta M., Hulej M., Kolasa M., Murawski K., Rot M., Rybaczyk B., Tarnicka M., 2009, The new macro econometric model of the Polish economy, “NBP Working Paper”, 62.
 • Buszko M., Krupa D., 2015, Foreign currency loans in Poland and Hungary – a comparative analysis, “Procedia Economics and Finance”, 30, 124-136.
 • Campa J. M., Minguez J. M. G., Barriel M. S., 2008, Non-linear adjustment of import prices in the European Union, “IESE Working paper”, 734.
 • Castillo C., 2014, Inflation targeting and exchange rate volatility smoothing: A two-target, two-instrument approach, “Economic Modelling”, 43, 330-345.
 • Czerkas K., 2016, The foreign currency mortgage loans in the Polish banking sector and its possible macroeconomic and political consequences, “Lodz Economics Working Papers”, 8.
 • Edwards S. 2014, The Relationship Between Exchange Rates And Inflation Targeting Revisited, “NBER Working Paper”, 12163.
 • Eggertsson G. B., Krugman P., 2012, Debt, Deleveraging, and the Liquidity Trap: A FisherMinsky-Koo Approach, “The Quarterly Journal of Economics”, 127, 1469-1513.
 • Flamini A., 2004, Inflation Targeting and Exchange Rate Pass-through, Graduate Institute of International Studies.
 • Goczek Ł., Mycielska D., 2013, Long-run interest rate convergence in Poland and the EMU, “Working Papers”, 21(106).
 • Gradzewicz M., 2016, Zawiłe relacje między demografią a polityką pieniężną, [in:] J. Rutecka-Góra (ed.), Długoterminowe oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 41-62.
 • Greszta M., Hulej M., Lewińska R., Michałek A., Pońsko P., Rybaczyk B., Schulz B. 2011, Reestymacja kwartalnego modelu gospodarki polskiej, NECMOD, Narodowy Bank Polski.
 • Hałka A., Szafrański G., 2015, What common factors are driving inflation in CEE countries?, “NBP Working Paper”, 225.
 • Ireland P., 2014, The Classical Theory of Inflation and Its Uses Today, SOMC, Shadow Open Market Committee Meeting.
 • Juselius M., Takats E., 2015, Can demography affect inflation and monetary policy?, “BIS Working Paper”, 485.
 • Kim J., 2014, Inflation targeting and real exchange rates: A bias correction approach, “Economics Letters”, 125, 253-256.
 • Kolasa M., 2016, Equilibrium foreign currency mortgages, “Collegium of economic analysis working paper series”, 21.
 • Krugman P., 2014, Inflation Targets Reconsidered, Draft paper for ECB Sintra conference.
 • Mihaljek D., Klau M., 2008, Exchange rate pass-through in emerging market economies: what has changed and why?, “BIS Papers”, 35.
 • Przystupa J., Wróbel E., 2014, Asymmetry of the exchange rate pass-through: An exercise on the Polish data. “Eastern European Economics”, 49, 30-51.
 • Takhtamanova Y., 2008, Understanding Changes in Exchange Rate Pass-Through, “Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper”, 13.
 • Taylor, J., 2000, Low Inflation, Pass-Through, and the Pricing Power of Firms, “European Economic Review”, 44, 1389-1408.
 • Von Peter, G., 2004, Debt-deflation, unpublished Columbia University Working Paper, March.
 • Wiesiołek P., Kosior A., 2010, To what extent can we trust core inflation measures? The experience of CEE countries, “BIS Working Papers”, 49.
 • Winkelried D., 2014, Exchange rate pass-through and inflation targeting in Peru, “Empirical Economics”, 46, 1181-1196.
 • Woodford M., 2003, Interest and prices: foundations of the theory of monetary policy, Princeton University Press.
 • Yesin P., 2013, Foreign Currency Loans and Systemic Risk in Europe, “Federal Reserve Bank of St. Louis Review”.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2016, Informacja w zakresie skutków projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki – Wpływ na instytucje kredytowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-ccd39f73-2402-4a18-bfd1-6a986a9a4959
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.