PL EN


2018 | 4 | 9-18
Article title

Psychologiczne determinanty wykluczenia społecznego kobiet-ofiar przemocy w rodzinie

Content
Title variants
EN
Psychological determinants in societal exclusion experienced by domestic violence victims
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono problematykę wchodzenia, a następnie podtrzymywania roli ofiary przemocy w rodzinie w kontekście próby stworzenia portretu psychologicznego kobiet doświadczających przemocy w swoim środowisku rodzinnym. Składowymi portretu psychologicznego – zdaniem autorów artykułu – jest osobowość, styl radzenia sobie ze stresem, lęk i sytuacja socjoekonomiczna. Badania własne wskazały, że cechami charakteryzującymi kobiety doświadczające wielokrotnej przemocy w środowisku domowym są: neurotyczność, introwersja, niska otwartość na doświadczenia, styl radzenia sobie ze stresem skoncentrowany na emocjach oraz gorsza niż w grupie kontrolnej sytuacja na rynku pracy i niższe wykształcenie. Pozwala to na wysunięcie wniosków o prawdopodobnych cechach osób narażonych na wykluczenie społeczne z powodu przemocy w rodzinie
EN
The article embraces the problem of woman’s victimology in domestic violence environment; origins and sustainability of her role as a victim of familial abuse – all in context of her psychological portrait. According to the author, the components of such portrait are personality, capability in stress management, fear and socioeconomic situa on. Author’s own research referenced in the ar cle suggests that characteristics of a woman who repetitively experiences violence in domestic environment are: neuroticism, introversion, low openness for experiences, coping with stress focused on emotions and lesser job skills as in comparison with subjects in control group. It allowes to come to a conclusion which personality traits are most likely to be fund in people who are subjects of social exclusion due to domestic violence.
Contributors
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Filia nr 7
  • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-ccea367f-28ae-42f1-8de7-41e717fc9fba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.