PL EN


2014 | 1 | 89-100
Article title

Zarządzanie bezpieczeństwem przeciwpożarowym w przedsiębiorstwie

Authors
Content
Title variants
EN
Fire safety management in companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł został poświęcony organizacji ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie zarówno prywatnym, jak i państwowym. Przedstawiono w nim wymagania techniczne, jakie powinny być spełnione przy odbiorze budynków przeznaczonych do użytku. Omówiono również zadania przedsiębiorców zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa pracującym w przedsiębiorstwie pracownikom. W oparciu o obowiązującą literaturę prawną omówiono również zasady konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, a także przedstawiono procedurę postępowania w wypadku powstania pożaru na terenie przedsiębiorstwa.
EN
The present article is devoted to the organization of fire protection in both private and state companies. It sets out the technical requirements that which a building should meet during technical acceptance. It also discusses employers’ responsibilities towards employees in terms of safety on company premises. Based on the applicable legal literature, the author deals with fire-fighting equipment maintenance procedures, as well as the procedure to be followed in the event of a fire on the premises.
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-cd15806e-f14c-41b3-bc0f-a838a61a9d9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.