PL EN


2011 | 14 | 253-273
Article title

Kazimierz Młodzianowski – pierwszy piłsudczykowski minister spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej (15 V–2 X 1926 r.)

Authors
Content
Title variants
EN
Kazimierz Młodzianowski – the first Piłsudskiite Minister of the Interior of the Republic of Poland (15th May–2nd October 1926)
DE
Kazimierz Młodzianowski – der erste Innenminister der Republik Polen aus der Piłsudski-Fraktion (15.05–2.10.1926)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
1. Before embracing the post of Minister of the Interior by General Kazimierz Młodzianowski. 2. Assumption of the post of Minister of the Interior. 3. General decisions, staffing changes, and structural reforms. 4. Administrative policy of Minister Kazimierz Młodzianowski towards the social and political life of the country. 5. Administrative policy of Kazimierz Młodzianowski, Minister of the Interior, concerning purely administrative matters. 6. General Kazimierz Młodzianowski leaves the post of Minister of the Interior.
PL
1. Przed objęciem urzędu ministra spraw wewnętrznych przez gen. Kazimierza Młodzianowskiego. 2. Objęcie urzędu ministra spraw wewnętrznych. 3. Zarządzenia ogólne, zmiany kadrowe i reformy strukturalne. 4. Polityka administracyjna ministra spraw wewnętrznych Kazimierza Młodzianowskiego wobec życia społeczno-politycznego kraju. 5. Polityka administracyjna ministra spraw wewnętrznych Kazimierza Młodzianowskiego w zakresie spraw sensu stricto administracyjnych. 6. Odejście gen. Kazimierza Młodzianowskiego z urzędu ministra spraw wewnętrznych.
DE
1. Vor dem Amtseintritt Generals Kazimierz Młodzianowski als Innenminister. 2. Amtseintritt als Innenminister. 3. Allgemeine Verordnungen, Personalwechsel und Strukturreformen. 4. Verwaltungspolitik des Innenministers Kazimierz Młodzianowski in Hinsicht des gesellschaftlich-politischen Lebens des Landes. 5. Verwaltungspolitik des Innenministers Kazimierz Młodzianowski im Bereich administrativer Angelegenheiten sensu stricto. 6. Abschied Generals Kazimierz Młodzianowski vom Amt des Innenministers.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-ce0e7b47-6b74-4a7e-a8d4-3464b57f07ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.