PL EN


2018 | 1 | 131-145
Article title

Nowa era zielonego i niskoemisyjnego rozwoju w Chinach

Authors
Content
Title variants
EN
The New Era of Green and Low-carbon Development in China
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper presents the findings of a research study, which was designed for understanding aspects related to the China’s environmental policies and fundamental structural changes in its energy sector in the perspective of 2020. This paper tests two hypothesis. Firstly, low carbon development based on a resource-efficient and eco-friendly solutions, is in line with the country’s long-term sustainability strategies and development priorities. Secondly, the promotion of low-emission model lead to reduce pollution as well as to stimulate the development of real economy.
PL
Artykuł przedstawia zmiany w ramach polityki środowiskowej w Chinach i fundamentalny rozwój w strukturze energetycznej w perspektywie 2020 r. W pracy przyjęto dwa założenia. Pierwsze, rozwój niskoemisyjny, oparty na oszczędnym gospodarowaniu zasobami i przyjaznych środowisku rozwiązaniach, koresponduje z długookresową strategią zrównoważonego rozwoju. Drugie założenie eksponuje, że promocja niskoemisyjnego modelu prowadzi do ograniczenia zanieczyszczeń, jak również napędzania gospodarki realnej.
Contributors
author
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-ce2d2db9-2b62-4c6b-84ec-35f06dae2d2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.