PL EN


2020 | 12 | 23 | 271-285
Article title

Operacje specjalne a konwencjonalne

Content
Title variants
EN
Special and conventional operations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny różnice między operacjami specjalnymi realizowanymi przez wojska specjalne a działaniami wojsk konwencjonalnych. Omówiono elementy styczne dla tych rodzajów wojsk, a także działania realizowane wspólnie podczas wykonywania operacji specjalnych. Autor przypomniał także, jak w innych państwach rozumiane są pojęcia: s i ł y s p e c j a l n e oraz o p e r a c j e s p e c j a l n e i w jakich dokumentach (doktrynach) można je znaleźć. Dodatkowo w artykule zostały opisane zasady operacji specjalnych, których twórcą jest adm. McRaven. Ich stosowanie warunkuje osiągnięcie przewagi nad przeciwnikiem, a w konsekwencji jest gwarancją sukcesu.
EN
The article presents in a synthetic way the differences between special operations carried out by special forces and those of conventional forces. It discusses the tangent elements for these types of troops as well as activities carried out jointly during special operations. The author also indicated how the terms special forces and special operations are understood in other countries and in which documents (doctrines) they can be found. Additionally, the article describes the rules of special operations whose author is Adm. McRaven. Their use determines that one gains an advantage over the opponent and consequently it is a guarantee of success.
Year
Volume
12
Issue
23
Pages
271-285
Physical description
Dates
published
2020-12-03
Contributors
  • pracownik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu
References
  • Gut J., Siły Specjalne wybranych państw. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Federacja Rosyjska, Warszawa 2019, Difin.
  • Frącik K. i in., Operacje specjalne w świetle teorii adm. McRavena, Toruń 2018, Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Hermann H., Działania specjalne (wczoraj, dziś, jutro), Toruń 2002, Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Hunter R., Komandosi. Prawdziwe historie, Warszawa 2001, MUZA.
  • Królikowski H., Geneza i rozwój polskich operacji oraz sił specjalnych, Warszawa 2013, Taktyka i Strategia.
  • Lasoń M., Wojskowa formacja specjalna GROM im. Cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej jako instrument polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2005, nr 4, 67–88.
  • McRaven W.H., Make your bed, Kraków 2018, Wydawnictwo Otwarte.
  • Pacek B., Wojska Specjalne Sił Zbrojnych RP, Siedlce 2019, Oficyna Wydawnicza RYTM, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-ce3841ee-ee04-4568-a10b-c0f3b198dac0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.