Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 89-110

Article title

Wsparcie działań bojowych JW GROM

Authors

Content

Title variants

EN
Support of SMU GROM Combat Operations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Opracowanie ukazuje rozwój komórek wsparcia bojowego JW GROM oraz metod i technik działań dla utrzymywania możliwie najwyższej sprawności bojowej Jednostki, maksymalnego potencjału i zdolności do prowadzenia nawet najbardziej skomplikowanych operacji w obszarze zwalczania terroryzmu. Historyczne spojrzenie na problematykę pozwala ukazać rozwój poszczególnych obszarów wsparcia bojowego, problemów, które stały przed kadrą Jednostki w ramach kolejnych operacji, a przede wszystkim potencjału do stałego rozwoju i samodoskonalenia, co stawia JW GROM wśród najlepszych Jednostek Specjalnych na świecie.
EN
The paper looks at the development of SMU GROM combat support elements, as well as its methods and techniques used to maintain the highest possible combat efficiency, maximum potential, and the ability to conduct even the most complex operations in the field of combating terrorism. By taking a historical look, the author has been able to show the development of specific combat support areas, a variety of problems that the Unit’s staff has had to face as part of successive operations, and, above all, the potential for continuous development and self-improvement, which makes SMU GROM one of the finest Special Forces units in the world.

Contributors

author
  • Siły Zbrojne RP
  • JW GROM

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-cf34d619-d6ab-4079-bc0d-b8fff1b12dda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.