PL EN


Journal
2016 | 42 | 2a | 23-33
Article title

TRUST MEASUREMENT: COMPARATIVE ANALYSIS OF EXPERIMENTAL AND SOCIOLOGICAL METHODS

Content
Title variants
PL
MIERZENIE POZIOMU ZAUFANIA: ANALIZY PORÓWNAWCZE METOD EKSPERYMENTALNYCH I SOCJOLOGICZNYCH
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
There are 2 ways of trust measuring – experimental (using laboratory or field experiment) and sociological one (survey). Both are widely used by researchers all over the world. Therefore, comparison of experimental and sociological results is a hot topic, considered in many scientific works. In Ukraine laboratory experiments are not yet widespread in studying of trust, and mostly sociological methods are used. The paper examines the following issues: comparative analysis of sociological and experimental methods of trust measurement; an overview of the basic laboratory experiments used to study trust and cooperation; comparative analysis “experiments versus surveys”: presentation of the results of laboratory experiments Public Good Game (PG), conducted by the authors in the Ukraine; matching of the results of sociological and experimental measuring of confidence in Ukraine. The known laboratory experiments on verification of behavioral hypotheses, related to trust and cooperation, are the following: Trust Game (TG), Dictator Game (DG), a combination of TG-DG, Public Good Game (PG) and its modifications. Regarding the first three experiments, studies have shown that: 1) the outcome of the game significantly deviates from Nash equilibrium and the participants show deviation from self-regarding behavior; 2) experimental results may serve as valid assessments of the level of trust to people, namely trust to strangers. We have conducted a number of PG experiments among the students in order to assess the level of trust and to compare it with the results of surveys in Ukraine. In our experiments, it was found that: 1) almost 100% of participants made non-zero contributions; 2) the average contribution was 50% of participant’s revenue and is very stable. Outcomes of experiments allow to talk about certain coherence with the results of sociological surveys to estimate trust, held in Ukraine.
PL
Istnieją dwa sposoby pomiaru poziomu zaufania - eksperymentalne (z wykorzystaniem laboratorium lub eksperymentów w warunkach naturalnych) i socjologiczne (badania kwestionariuszowe). Oba są szeroko wykorzystywane przez naukowców z całego świata. Dlatego porównanie wyników badań eksperymentalnych i socjologicznych to interesujący temat, podejmowany w wielu pracach naukowych. Badania nad zaufaniem za pomocą eksperymentów laboratoryjnych nie są na Ukrainie często stosowane, głównie wykorzystuje się socjologiczne metody badawcze. W artykule zawarto: analizę porównawczą socjologicznych i eksperymentalnych metod pomiaru zaufania; przegląd podstawowych badań laboratoryjnych stosowanych do badania zaufania i współpracy; analizę porównawczą eksperymentów i badań kwestionariuszowych; prezentację wyników badań laboratoryjnych z wykorzystaniem gier PG (Public Good Game), prowadzonych przez autorów na Ukrainie; dopasowanie wyników badań eksperymentalnych i pomiarów socjologicznych na temat zaufania na Ukrainie. Znane są następujące eksperymenty laboratoryjne dotyczące weryfikacji hipotez behawioralnych, związanych z zaufaniem i współpracą: Trust Game (TG, gra w zaufanie), Dictator Game (DG, gra dyktator), połączenie TG-DG, Public Good Game (PG, gra dotycząca dobra publicznego) i ich modyfikacje. W związku z trzema pierwszymi eksperymentami badania wykazały, że: 1) wyniki gry znacznie odbiegają od stanu równowagi Nasha a także uczestnicy pokazują odchylenia od zachowania w świetle własnej oceny; 2) wyniki eksperymentu mogą jednak służyć jako istotne w zakresie oceny poziomu zaufania do ludzi, przede wszystkim zaufania do osób obcych. Przeprowadziłyśmy szereg eksperymentów PG wśród studentów, w celu określenia poziomu zaufania i porównałyśmy je z wynikami badań na Ukrainie. W świetle wyników naszych eksperymentów: 1) prawie 100% uczestników dokonało niezerowych wkładów; 2) średnia składka wynosiła 50% przychodów uczestnika i była bardzo stabilna. Rezultaty eksperymentów pozwalają mówić o pewnej spójności z wynikami badań socjologicznych dotyczących szacowania poziomu zaufania, które przeprowadzono na Ukrainie.
Journal
Year
Volume
42
Issue
2a
Pages
23-33
Physical description
Contributors
References
 • Berg J., Dickhaut J., Mccabe K. (1995), Trust, Reciprocity and Social History, “Games and Economic Behaviour”, Vol. 10, pp. 122 – 142.
 • Carpenter J., Connolly C., Myers C. (2007), Altruistic behaviour in a representative dictator experiment, “Experimental Economics”, Vol. 11(3), pp. 282-298.
 • Cox J. C. (2004), How to Identify Trust and Reciprocity, “Games and Economic Behavior”, Vol. 46, pp. 260–281.
 • Cox J. C., Deck C. A. (2005), On the Nature of Reciprocal Motives, “Economic Inquiry”, Vol. 43(3), pp. 623–635.
 • Cox J. C., Sadiraj K., Sadiraj V. (2008), Implications of Trust, Fear, and Reciprocity for Modelling Economic Behaviour, “Experimental Economics”, Vol. 11, pp. 1–24.
 • Dyer D., Kagel J. H., Levin D. (1989), A Comparison of Naive and Experienced Bidders in Common Value Offer Auctions: A Laboratory Analysis, “Economic Journal”, Vol. 99, pp. 108–115.
 • Engel C. (2010), Dictator Games: A Meta study. MPI Collective Goods Preprint No. 2010/07, http://ssrn.com/abstract=1568732 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.156732 [access: 15.09.2016].
 • Fehr E., Gächter S. (2000), Fairness and Retaliation: The Economics of Reciprocity, “Journal of Economic Perspectives”, Vol. 14, pp. 159–191.
 • Fehr E., Gintis H. (2007), Human Motivation and Social Cooperation: Experimental and Analytical Foundations, “Annual Review of Sociology”, Vol. 33, pp. 43-64.
 • Fu T. T., Kong W.H., Yang C. (2007), Monetary stakes and socioeconomic characteristics in ultimatum games: An experiment with nation-wide representative subjects, http://www.fas.nus.edu.sg/ecs/events/set2007/papers/c.c.%20Yang.pdf, [access: 15.09.2016].
 • Glaeser E. L., Laibson D., Scheinkman J.A., Soutter C. L. (2000), Measuring trust, “Quarterly Journal of Economics”, Vol. 115(3), pp. 811–846.
 • Goch R. (2012), Dynamika doviry subjektam sotzialno-ekonomichnykh vidnosyn u suczasnij Ukraini, [in:] Sotzialni vymiry suspilstva: zbirnik naukovykh pratz, vyp. 4(15), pp. 241-256.
 • GUS (2015), Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 r., Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/wartosci-i-zaufanie-spoleczne-w-polsce-w-2015-r-,21,1.html [access: 15.09.2016].
 • Jonson N.D., Mislin A. (2011), Trust games: a Meta-analyses, “Journal of Economic Psychology”, Vol. 32, pp. 865-889.
 • Merkulova T. (2012), Obshestvennyje blaga i sotrudnichestvo: eksperimenty i rezultaty, [in:] Instytutzionalnyje problemy effektyvnogo gosudarstva: monografia / pod red. V.V. Dementjeva, R.M. Nureeva, 149-160, GVUZ “DonNTU”, Donetzk.
 • Merkulova T., Bitkova T. (2012), Opportunism and reciprocity in economic behavior: “Public Goods” game results – case study of Ukraine, [in:] Proceedings of the Fifth International Society of Business, Economics, and Ethics (ISBEE) World Congress 2012 “Tradition and new horizons: towards the virtue of responsibility”, Vol. II, pp. 261-272, Warsaw.
 • Miller A.S., Mitamura T. (2003), Are surveys on trust trustworthy, “Social Psychology Quarterly”, Vol. 66(1), pp. 62–70.
 • Naef M., Shupp J. (2009), Measuring Trust: Experiments and Surveys in Contrast and Combination, SOEP paper, No. 167 , http://papers.ssrn.com/sol3/PIP_Journal.cfm?pip_jrnl=1088387 [access: 15.09.2016].
 • Newton K. (2013), Social and Political Trust. European Social Survey Education Net, http://essedunet.nsd.no/cms/topics/2/ [access: 15.09.2016].
 • OECD (2011), Model survey questionnaire on how to monitor trust in official statistics. From the “Report to the OECD of the Electronic Working Group on Measuring Trust in Official Statistics”, OECD Publishing, https://www.oecd.org/std/50021100.pdf [access: 15.09.2016].
 • OECD (2014), Confidence in national government in 2014 and its change since 2007, OECD Publishing, http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2015/confidence-in-national-government-in-2014-and-its-change-since-2007_gov_glance-2015-graph107-en [access: 15.09.2016].
 • Ostrom E. (1998), A behavioural approach to the Rational Choice theory of collective action, “American Political Science Review”, Vol. 92(1), pp. 1–22.
 • Otzinka gromadianamy situatzii v Ukrainie ta stanu provedennia reform, stavlennia do politykiv ta suspilnykh instztutiv, elektoralni rejtingi. Rezultaty sotyiologichnogo doslidzhennia (2015), Tzentr Razumkova, Kyiv, http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=67 [access: 15.09.2016].
 • Reeskens T., Hooghe M. (2008), Cross-cultural measurement equivalence of generalized trust. Evidence from the European social survey (2002 and 2004), “Social Indicators Research”, Vol. 85(3), pp. 515–532.
 • Smith V. L., Suchanek G. L., Williams A. W. (1988), Bubbles, Crashes, and Endogenous Expectations in Experimental Spot Asset Markets, “Econometrica”, Vol. 56(5), pp. 1119–1151.
 • Ukraina pletetsja v khoste po urovniu doverija k organam vlasti (2013), Ukrainskaja Pravda, 11.02.2013, https://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/02/11/6983262/ [access: 15.09.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-cf550614-14b8-4541-8092-3cc3cfb397c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.